วันนี้ได้เรียนเกี่ยวกับการสมัครและการเข้าร่วมชุมชนบล็อก  เรียนเป็นครั้งที่ 2 แล้วแต่ก็ยังงงอยู่เพราะทำอะไรก็ติด ๆ ขัด ๆ ไปหมด