ความเห็น 25401

เอกสารจากเวที "ชุมชนคุณอำนวย" บ้านผู้หว่าน 17-18 เมษายน 49

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ ธวัช

 ขอบพระคุณ ล่วงหน้าครับ สำหรับ CD

 ท่านอาจารย์ หมอ วิจารณ์ ท่านว่าจะมอบหมาย ให้ "KFC ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒" ดำเนินการ เวที คุณ(เอื้อ)อำนวย ครั้งที่ ๓ ไม่ทราบว่า กำหนด รายละเอียด หรือ ยังครับ