ขอบอกว่าใช้ความพยายามอยู่นานครับ

ทดลองอยูหลายๆรูปแบบและก็ได้ผลออกมาแล้วครับเชิญครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฉลอง รอดพ้นความเห็น (0)