ความเห็น 39576

ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ที่สร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะควรนำมารวมคำนวณเป็นต้นทุนของส่วนราชการหรือไม่

ดดด
IP: xxx.121.160.61
เขียนเมื่อ 

ต้องรวม แต่แยกเป็นผลผลิตออกมาต่างหาก หากทำงบก็ควรแสดงเป็นบัญชีตามความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เห็นว่าก่อนรวมกำไรหรือขาดทุน และเมื่อรวมผลผลิตเพื่อสาธารณะประโยชน์แล้วขาดทุนเท่าใด จำนวนหน่วยน่าจะมาจากปริมาณการใช้สาธารณะประโยชน์นั้น