TrainerPatt
นาย พัฒนะ มรกตสินธุ์

สิ่งที่ไม่ควรพูดในที่ประชุม


่ส่วนเรื่องการเมืองนั้น ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ

 

การประชุมงานภายในองค์การนั้น เป็นเรื่องที่สำคัญครับ

เพราะเป็นการประชุมและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การในอนาคต

 

การประชุมควรจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

แต่สิ่งสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงไม่พูดในที่ประชุมก็มีเหมือนกันครับ

โดยเฉพาะประเด็นร้อนแรงเกี่ยวกับภาวะการเมืองการปกครองภายในประเทศ

 

เรื่องที่ผมเล็งเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่านำขึ้นมาเป็นประเด็นสนทนา

หรือประเด็นในการพูดคุย เพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเลย

นั่นคือเรื่องของการเมืองครับ

เรื่องศาสนาก็ยังพอพูดได้อยู่บ้าง

แต่ต้องเป็นประเด็นแห่งความดีของกันและกัน

 

ส่วนเรื่องการเมืองนั้น ไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งครับ

เพราะถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนยิ่งนัก

โดยเฉพาะประธานในที่ประชุม

หรือระดับผู้บริหาร ซึ่งตามวัฒนธรรมไทยแล้ว

ถูกปลูกฝังในเรื่องของอาวุโสค่อนข้างยาวนาน

ดังนั้นการขุดรากถอนโคนเรื่องพวกนี้ อย่างไรเสีย

ก็เป็นไปได้ยาก นอกเสียจากว่า

กลุ่มบุคคลรุ่นใหม่จะรวมกลุ่มกันแก้พฤติกรรรมนั้นเสีย

 

เรื่องการเมืองเป็นเรื่องของฝ่ายของความคิดเห็น

ผมกำลังจะบอกว่า โดยเฉพาะผู้บริหารเองนั้น

เวลาเข้าที่ประชุม กรุณางดเว้นการพูดในเรื่องการเมือง

โดยเฉพาะการชี้ช่องว่าท่านชอบฝ่ายใด

หรือท่านโจมตฝ่ายใด

แล้วท่านแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านคิด คนอื่นจะคิดเช่นเดียวกับท่าน

แม้ว่าลึกๆ ส่วนหนึ่งเราจะทราบว่าใครชอบฝ่ายไหน

ก็ถือเป็นความชอบส่วนบุคคลและเรื่องการเมือง

ไม่ได้เกี่ยวข้องกับองค์การแต่อย่างไร

 

การที่ผู้บริหารหรือระดับสูงๆ พูดเรื่องการเมือง

เสมือนเป็นการชี้ช่องให้หลายๆ คนคล้อยตามท่าน

ใครที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกับท่าน

อาจจะมีสิทธิในการถูกพิจารณาการทำงาน

 

การขัดแย้งหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management)

ในเรื่องของความรู้สึก เป็นการบริหารความสเสี่ยงที่ยากที่สุด

เพราะเมื่อเสียความรู้สึกแล้ว

การที่จะสร้างให้ดีเหมือนเดิมย่อมเป็นไปไม่ได้

 

การทำงานอาจจะเกิดข้อผิดพลาด ศักยภาพด้อยลง (Poor Performance)

เพราะเหตุเพียงว่า

ชื่นชอบพรรคการเมืองที่แตกต่างกัน

ซึ่งเรื่องพวกนี้ เน้นย้ำอย่างชัดเจนครับว่า....

อย่าได้นำเสนอหรือแม้กระทั่งข่าวการเมือง

ความเคลื่อนไหวทางการเมือง มานำเสนอ

 

เพราะจะสร้างความอึดอัดใจมากกวาการสร้างความสมานฉันท์

หลีกเลี่ยงเสียครับ

เชื่อว่า บางครั้งอาจจะไม่พอใจพรรคใด หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

แต่ในการประชุมอยาเลือกข้าง แบ่งฝ่าย

โดยเฉพาะเรื่องของความคิดทางการเมือง

 

หากปรารถนาให้บุคลากรทุกคนรักกันมากๆ

หลีกเลี่ยงเรื่องการเมืองใหญ่โดยสิ้นเชิงเถอะครับ

เพราะแค่การเมืองในที่ทำงานก็แทบจะเอาตัวไม่รอดกันแล้ว

 

หากยุ่งกับการเมืองใหญ่ เกรงว่าเรื่องราวจะไปกันใหญ่ครับ....

หมายเลขบันทึก: 256950เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2009 17:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 06:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (5)

มีประสบการณ์ที่เพื่อนแทบตัดขาดจากความเป็นเพื่อนเลยทีเดียวค่ะ

เห็นด้วยค่ะ...ถึงกับขาดสติ...ทำร้ายกันถึงแก่ชีวิตก็มี..

สวัสดีค่ะ

- เราควรแยกแยะประเด็นในการประชุม ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี