• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ความสำคัญของภาษาไทย

  ภาษาไทย  

ความสำคัญของภาษาไทย

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติไทย เป็นวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ เป็นเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างคนไทยร่วมกันให้เกิดการเรียนรู้ พัฒนาความคิด เป็นมรดกทางวัฒนธรรม คนไทยทุกคนควรรักษาภาษาไทยให้ยั่งยืนตลอดไป
หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) ได้กำหนดให้ภาษาไทยอยู่ในกลุ่มทักษะ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ มีวัตถุประสงค์มุ่งให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังนี้

1. มีความรู้ความเข้าใจทักษะและเจตคติในด้านหลักเกณฑ์ทางภาษา ในด้านการ

ฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
2. มีเจตคติในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติไทย
3. ใช้ภาษาไทยติดต่อสื่อสารได้ถูกต้อง เหมาะสม
4. มีนิสัยรักการอ่าน
5. รู้จักคิด แก้ปัญหา และวินิจฉัยเหตุการณ์ต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 254402
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 5
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (5)

ขอบคุณมากค่ะ

ขอขอบคุณมากค่ะ ที่ให้ความรู้เพิ่มขึ้น วันนี้คงสอบได้แน่

ขอขอบคุณมากค่ะหนูทำรายงานได้ดีมากเลย

ขอบคุณมากคะ คงจะได้คะแนนเต็มนะคะ ทั้ง สั้น ท่องจำง่าย ยังงี้ สอบ่านแน่ๆๆๆๆๆๆๆๆ

ขอบคุณมากๆนะค่ะ