๑.การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร

จิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร

“จิตสำนึก” คือภาวะตื่นหรือรู้ตัว


การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน

เป็นที่รับรู้กันในปัจจุบันแม้ประเทศไทยเรามีรัฐธรรมนูญประกาศใช้  มีการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยก็ยังประสบภาวะวิกฤตที่น่าเป็นห่วง ทั้งภาวะวิกฤตด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม ภาวะวิกฤตที่หลายคนเป็นห่วงคือภาวะวิกฤตด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญทำให้เกิดภาวะวิกฤตในด้านอื่นๆ ก่อให้สังคมเกิดการแตกแยก เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง มีการใช้กำลังกันอย่างไร้มนุษยธรรม มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง ซื้อขายตำแหน่งหน้าที่ราชการ มีการสมยอมกันในโครงการต่างๆของรัฐ

จิตสำนึกของคนไทยอยู่ตรงไหน ในเมื่อสังคมไทยทุกวันนี้เป็นสังคมที่เห็นคุณค่าทางวัตถุมากกว่าคุณค่าทางจิตใจ มุ่งพัฒนาแต่ด้านวัตถุ ยิ่งพัฒนาไปก็ยิ่งเกิดปัญหาที่เรียกว่า “ปัญหาเกิดจากการพัฒนา” ยิ่งมีวัตถุสนองความต้องการมากเท่าใดยิ่งมีความต้องการหิวโหยไม่รู้จักพอโดยไม่สนใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในสังคม

บางคนบอกว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องของนามธรรมเราจับต้องไม่ได้ จึงเกิดการเพิกเฉย ไม่ใส่ใจทั้งๆทีจิตสำนึกเป็นสิ่งที่เราต้องร่วมกันสร้าง
ในฐานะผู้นำทางความคิดและหลายท่านเป็นผู้นำทาการศึกษาเราจะสร้างจิตสำนึกได้อย่างไร เริ่มต้นที่ตรงไหน
จิตสำนึกงานทางการศึกษาคุณคิดกับเด็กไทยในวันนี้อย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมคุณธรรม

คำสำคัญ (Tags)#จิตสำนึก,ศีลธรรม,คุณธรรม,จริยธรรม

หมายเลขบันทึก: 253110, เขียน: 03 Apr 2009 @ 17:04 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 19:21 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 45, อ่าน: คลิก


ความเห็น (45)

การสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกละเลยมานาน
จิตสำนึกควรเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนคือเรื่องทางศีลธรรม
แต่ก่อนการศึกษาของเด็กไทยในโรงเรียนมักเริ่มต้นที่วัด
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการสอนวิชาศีลธรรม
ปัจจุบันหลักสูตรกลับไม่เห็นความสำคัญ
นโยบายของรัฐก็ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคม
จึงเกิดสังคมดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับ

เขียนเมื่อ 
 • การสร้างจิตสำนึกควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างครอบครัวและทางโรงเรียน
 • ต้องใช้เวลาในการสร้าง
 • หลักสูตรการเรียนน่าเพิ่มวิชา "จิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม"คะ
เขียนเมื่อ 

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่ง หนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน"

เห็นด้วยกับข้อความข้างบนเป็นอย่างยิ่งเลยครับ

เขียนเมื่อ 

การไม่มีการวางแผนสร้างจิตสำนึกในชาติ
ทำให้วัตถุนิยมครอบงำจิตใจคนไทยพื้นฐาน
ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยขาดจิตสำนึก
ไปยกย่องคนไม่ดี ยกย่องนักการเมืองซื้อเสียง
ยกย่องคนโกงชาติบ้านเมืองฯลฯ
ทั้งนี้เพราะคนไทยจำนวนมากขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณสุวัฒน์

ขอบคุณสำหรับคำถามดีดีเช่นนี้ค่ะ

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร"

คำตอบของแป๋ม ไม่ต้องอื่นไกล และขอยืนยันว่า  "สังคมไทยนั้นขาดตัวแบบที่ดี" เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ


มาสนับสนุนความคิดคุณครูแป๋มคะ

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ตรงไหน คำตอบอยู่ที่หลายๆหน่วยของสังคม สถาบันครอบครัวนับเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุด หัวหน้าครอบครัวจะเป็นแบบอย่างที่เด็กจะลอกเลียนแบบ ดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับหัวหน้าครอบครัว แต่จะทำอย่างไรละที่จะทำให้เขาเป็นต้นแบบ ตามตัวแบบที่ดีที่เราขาดไปละคะ

ดีคะ ที่ได้ยกหัวข้อนี้ขึ้นมา
เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นใครพูดถึง ทั้งๆที่มีความสำคัญระดับชาติ
จิตสำนึกมันครอบคลุมไปถึงทุกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย

ที่สังคมวุ่นวายทุกวันนี้เกิดจากคนไทยขาดจิตสำนึกจริงๆคะ
และไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วย

แม้กระทั่งเรื่องการเมืองคนไทยก็ขาดจิตสำนึกทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

เขียนเมื่อ 

สวสัดีค่ะ

เคยอ่านหนังสือ และบทความของท่านปอ.ปยุตโตค่ะ

จับใจความได้ว่า จิตถูกละเลย เพาะนิ สัยไม่ดี จึงต้องฝึก ฝึกคิด แบบโยนิโสมนสิการ แรกๆอาจยาก หากฝึกบ่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยที่ดีที่ถาวร เพราะมนุษย์สร้างนิสัยไม่ดีมานาน ใช้เวลาอย่างนี้มานาน เมื่อจะแก้ก็ย่อมต้องใช้เวลา ครูต้อยคิดว่าท่านพูดถูกมาก และพยายามน้อมนำคำสอนของท่านมาฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติได้เองจริงแล้ว จะได้นำสิ่งที่ฝึกหัดได้ไปบอกต่อลูกศิษย์ เด็กน้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

P
1. ศุภฤกษ์ วงษ์สมาน
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 17:30
1218460 [ลบ] [แจ้งลบ]

การสร้างจิตสำนึกเป็นเรื่องใหญ่ที่ถูกละเลยมานาน
จิตสำนึกควรเริ่มต้นที่ศาสนาก่อนคือเรื่องทางศีลธรรม
แต่ก่อนการศึกษาของเด็กไทยในโรงเรียนมักเริ่มต้นที่วัด
พระสงฆ์มีบทบาทหน้าที่ในการสอนวิชาศีลธรรม
ปัจจุบันหลักสูตรกลับไม่เห็นความสำคัญ
นโยบายของรัฐก็ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนไปของสังคม
จึงเกิดสังคมดังที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับ

 

การสร้างจิตสำนึกด้วยหลักทางศาสนาเป็นการสร้างจิตสำนึกด้วยหลักธรรมให้มีคุณธรรมและจริยธรรม


ศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญของการศึกษา
งานด้านการศึกษาเป็นงานที่สำคัญของชาติ ความเจริญและความเสื่อมของชาติขึ้นอยู่กับการศึกษาของพลเมืองที่มีศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมเป็นตัวกำกับ


การสร้างจิตสำนึกจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกระทำ
ปัจจุบันสถาบันศาสนามีบทบาทน้อยลงในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการเป็นผู้นำของชาวบ้านในด้านจิตวิญญาณ

ศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐานสำคัญในด้านการเมืองการเมืองที่ไม่มีศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมเป็นรากฐาน นักการเมืองที่ไม่มีศาสนธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติ
ทำให้การเมืองซึ่งเป็นผลประโยชน์ของประชาชนกลายเป็นผลประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งต่อพลเมืองของประเทศ

 

 

 

 

 

 

P
2. กรรณิการ์ จินดารมย์
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 17:51
1218484 [ลบ] [แจ้งลบ]

 • การสร้างจิตสำนึกควรเป็นความร่วมมือกันระหว่างครอบครัวและทางโรงเรียน
 • ต้องใช้เวลาในการสร้าง
 • หลักสูตรการเรียนน่าเพิ่มวิชา "จิตสำนึกในด้านคุณธรรมและจริยธรรม"คะ
 • ใช่ครับการสร้างจิตสำนึกควรเริ่มที่ครอบครัวก่อน พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวจึงมีบทบาทที่สำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูก พ่อและแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก จึงต้องให้เวลา ความรักและการเอาใจใส่ดูแล
 • สถาบันการศึกษาก็มีบทาทสำคัญยิ่งในการอบรมสั่งสอนด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความต่อเนื่องอย่างไม่ขาดตอนจากสถาบันครอบครัว ซึ่งทั้งสองสถาบันต้องใช้เวลาในการปลูกฝัง
 • เห็นด้วยครับ

 

ไม่มีรูป
3. Kancil
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 19:09
1218570 [ลบ] [แจ้งลบ]

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม มีความสำคัญยิ่งในการที่จะจูงใจหรือชักนำให้คน กลุ่มคน ประชาชนหรือพลเมืองให้กระทำการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรืองดเว้นกระทำการในสิ่ง หนึ่งสิ่งใด
ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชีวิต การสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ในสังคม เพื่อให้ได้สังคมดีมีสันติสุข จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดขึ้นก่อน"

เห็นด้วยกับข้อความข้างบนเป็นอย่างยิ่งเลยครับ

 

ใช่ครับ แต่จะต้องทำอย่างจริงจังเร่งด่วนอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ขอบคุณมากครับ

 

P
4. โสภณพันธ์
เมื่อ ศ. 03 เม.ย. 2552 @ 21:47
1218896 [ลบ] [แจ้งลบ]

การไม่มีการวางแผนสร้างจิตสำนึกในชาติ
ทำให้วัตถุนิยมครอบงำจิตใจคนไทยพื้นฐาน
ทำให้คนไทยจำนวนไม่น้อยขาดจิตสำนึก
ไปยกย่องคนไม่ดี ยกย่องนักการเมืองซื้อเสียง
ยกย่องคนโกงชาติบ้านเมืองฯลฯ
ทั้งนี้เพราะคนไทยจำนวนมากขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองดี

 

ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมมุ่งแต่ความเจริญทางด้านวัตถุ
ไม่ได้สนใจเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
ทำให้คนตกเป็นทาสของวัตถุนิยมหรือบริโภคนิยม
ทำให้คนมุ่งแสวงหาแต่เงินและวัตถุโดยไม่คำคึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม
ทำให้มีความเห็นแก่ตัวมากขึ้น  เห็นแก่ผู้อื่นและส่วนรวมน้อยลง
ไม่เห็นความสำคัญของศาสนาคุณธรรมและจริยธรรมครับ

 

P

5. ครูแป๋ม
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 04:07
1219214 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะ คุณสุวัฒน์

ขอบคุณสำหรับคำถามดีดีเช่นนี้ค่ะ

"การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม คุณคิดอย่างไร"

คำตอบของแป๋ม ไม่ต้องอื่นไกล และขอยืนยันว่า  "สังคมไทยนั้นขาดตัวแบบที่ดี" เป็นปัญหาหลักและเป็นปัญหาใหญ่ค่ะ

 

สังคมไทยเราขาดตัวแบบหรือต้นแบบของศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับสังคมไทยมาช้านานเริ่มตั้งแต่มีการแพร่กระจายของระบบบริโภคนิยม
1. รัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่มีนโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการทนุบำรุงส่งเสริมศาสนาให้เป็นสถาบันที่เข้มแข็งและมีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน ข้าราชการและประชาชนทั่วไป
2. รัฐบาลที่ผ่านๆมาไม่มีความชัดเจนและไม่จริงจังในการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการและคนที่มีคุณธรรมอย่างแท้จริง
3. รัฐบาลที่ผ่านมาไม่ได้ใช้คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักในการบริหารประเทศ ทำให้เกิดปัญหาไม่เป็นตัวแบบที่ดีของสังคม

ขอบคุณคุณครูแป๋มมากครับ

 

P

มาสนับสนุนความคิดคุณครูแป๋มคะ

การสร้างจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าวจะเริ่มต้นที่ตรงไหน คำตอบอยู่ที่หลายๆหน่วยของสังคม สถาบันครอบครัวนับเป็นตัวกำหนดที่สำคัญที่สุด หัวหน้าครอบครัวจะเป็นแบบอย่างที่เด็กจะลอกเลียนแบบ ดังนั้นต้องสร้างจิตสำนึกให้กับหัวหน้าครอบครัว แต่จะทำอย่างไรละที่จะทำให้เขาเป็นต้นแบบ ตามตัวแบบที่ดีที่เราขาดไปละคะ

 

 

ดังที่กล่าวว่าการสร้างจิตสำนึกควรเริ่มที่ครอบครัวก่อน พ่อแม่คือสถาบันครอบครัวที่มีบทบาทสำคัญในการที่จะปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูก พ่อและแม่ถือเป็นครูคนแรกของลูก จึงต้องให้เวลา ความรักและการเอาใจใส่ดูแล

รัฐบาลต้องทำเป็นวาระแห่งชาติ
การสร้างจิตสำนึกจะรอส่วนหนึ่งส่วนใดไม่ได้ ต้องทำพร้อมๆกันไป
ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนเป็นโครงการต่อเนื่อง
การสร้างจิตสำนึกให้กับครอบครัวก็ให้กระทำพร้อมกันไป

ขอบคุณคะคุณสุวัฒน์
แนวทางการเขียนเรื่องจิตสำนึกเพื่อจรรโลงสังคมบทนี้
มีเนื้อหาสาระมากคุณค่าทางสังคมคะ
เรื่องศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมถูกมองข้ามและละเลยมาช้านาน
สภาพสังคมไทยอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
ยินดีมากคะ ที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้และข้อคิดหลายๆท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทำคะ
และขอให้กำลังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังลึกๆในใจคะ

 

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่นำเรื่องนี้มาเป็นวาระสำคัญเสนอในขณะนี้

สังคมไทยทุกวันนี้อยู่ในสภาพสังคมป่วย ไม่สามัคคีกัน ขาดคุณธรรมยึดเหนี่ยว ถูกชักจูงได้ง่าย ขาดการไตร่ตรอง เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง น่าสงสารประเทศไทยครับ

จิตสำนึกของคนไทยหายไปไหนครับ

 

P
7. เพชรรัตน์ หทัยกาญน์
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 11:19
1219582 [ลบ] [แจ้งลบ]

ดีคะ ที่ได้ยกหัวข้อนี้ขึ้นมา
เพราะที่ผ่านมายังไม่เห็นใครพูดถึง ทั้งๆที่มีความสำคัญระดับชาติ
จิตสำนึกมันครอบคลุมไปถึงทุกทุกเรื่องที่เกี่ยวกับความเป็นชาติไทย

ที่สังคมวุ่นวายทุกวันนี้เกิดจากคนไทยขาดจิตสำนึกจริงๆคะ
และไม่ใส่ใจที่จะแก้ไขปรับปรุงด้วย

แม้กระทั่งเรื่องการเมืองคนไทยก็ขาดจิตสำนึกทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย

 

ในปัจจุบันค่านิยมในการทำความดีได้เปลี่ยนไป
ก่อนนี้สังคมเคยยกย่องคนที่มีคุณธรรมคคุณงามความดีผู้ที่ซื่อสัตย์สุจริต
แต่ทุกวันนี้สังคมกลับยกย่องคนที่มีอำนาจวาสนา มีเงินทอง พ่อค้นนายทุน
แม้ว่าผู้คนเหล่านั้นเป็นพวกที่ทุจริตคตโกง เป็นคนไม่มีไม่มีคุณธรรมได้อำนาจมา
โดยทางไม่ชอบ หลายคนคิดว่าความดีไม่ได้ทำให้ท้องอิ่ม ไม้ได้ทำให้ก้าวหน้า
ซึ่งเป็นการหลงผิดตามกระแสวัตถุนิยม

ต้องมีการสร้างจิตสำนึกด้วยการปลูกฝังให้ศรัทธาเชื่อมั่นในความดี ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ มีสติ ไม่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอำนาจอคติ

 

P

8. krutoi
เมื่อ ส. 04 เม.ย. 2552 @ 11:28
1219595 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะ

เคยอ่านหนังสือ และบทความของท่านปอ.ปยุตโตค่ะ

จับใจความได้ว่า จิตถูกละเลย เพาะนิ สัยไม่ดี จึงต้องฝึก ฝึกคิด แบบโยนิโสมนสิการ แรกๆอาจยาก หากฝึกบ่อยๆ ต่อไปจะกลายเป็นนิสัยที่ดีที่ถาวร เพราะมนุษย์สร้างนิสัยไม่ดีมานาน ใช้เวลาอย่างนี้มานาน เมื่อจะแก้ก็ย่อมต้องใช้เวลา ครูต้อยคิดว่าท่านพูดถูกมาก และพยายามน้อมนำคำสอนของท่านมาฝึกปฏิบัติ ปฏิบัติได้เองจริงแล้ว จะได้นำสิ่งที่ฝึกหัดได้ไปบอกต่อลูกศิษย์ เด็กน้อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

คุณครูต้อยเป็นพุทธบริษัทที่ปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรมมีจิตปฏิบัติดี
ได้น้อมนำคำหนังสือและบทความของท่านปอ.ปยุตโต
ถึงวิธีการฝึกจิตฝึกคิดและฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง นับว่าเป็นของล้ำค่า

ท่านพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ.ปยุตโตเคยกล่าวไว้ว่า
"ผู้ที่มีการศึกษาต้องมีคุณลักณะ 3 ประการ คือมีปัญญาคุณธรรมและความรู้
คนเราจะมีความสุขได้ต้องมีศาสนาหรือธรรมมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นแนวทางปฏิบัติของชีวิต"
จึงต้องส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกด้วยการทำความดีมีคุณธรรมตามหลักธรรมทางศาสนาจนเป็นจิตนิสสัยครับ

 

 

 

P

ขอบคุณคะคุณสุวัฒน์
แนวทางการเขียนเรื่องจิตสำนึกเพื่อจรรโลงสังคมบทนี้
มีเนื้อหาสาระมากคุณค่าทางสังคมคะ
เรื่องศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมถูกมองข้ามและละเลยมาช้านาน
สภาพสังคมไทยอยู่ในสภาพที่น่าเป็นห่วง
ยินดีมากคะ ที่ได้เข้ามาอ่านกระทู้และข้อคิดหลายๆท่าน
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับสิ่งที่คุณมุ่งมั่นทำคะ
และขอให้กำลังใจในสิ่งที่คุณคาดหวังลึกๆในใจคะ

 

สังคมไทยตกอยู่ในสภาพวิกฤตทางศ๊ลธรรมมานานแล้ว
ข่าวสารที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิม์แต่ละวันมีแต่เรื่องเลวร้าย
ข่าวในเรื่องทางดีสร้างสรรค์แทบไม่มีเลย
ผลที่เลวร้ายทางสังคมที่ปรากฎมักจะโทษที่เยาวชนว่าไม่รู้จักคิดไม่รู้จักใช้สมอง
ความจริงแล้วผู้ใหญ่ในวันนี้เป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
สังคมที่เต็มไปด้วยอบายมุข สิ่งเสพติด สังคมที่ยอมรับคนมีเงิน
โดยไม่คำนึงว่าเขาได้เงินทองบารมีมาด้วยวิธีใด
การเลือกตั้งที่โกงซื้อเสียง การโกงกินของนักการเมือง
การขายตัวขายจิตวิญาญของนักการเมืองที่เห็นกันทั่วไป
สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีเหตุมาจากสังคมที่ขาดศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม
จึงเป็นที่มาของการมาช่วยกันหาทางเสริมสร้างจิตสำนึกที่ขาดหายไปครับ
ขอบคุณมากครับสำหรับคำอวยพรในสิ่งที่คุณเข้าใจครับ

 

P
16. poo
เมื่อ อา. 05 เม.ย. 2552 @ 14:13
1221850 [ลบ] [แจ้งลบ]

...  เรื่องจิตสำนึก ต้องใช้เวลานาน นานมากๆ นะคะ

คิดว่า สื่อ  มีส่วนสำคัญ ในระดับ ประเทศต้องรื้อกันทั้งระบบค่ะ

โดยใช้ สื่อ ทั้งหมดที่มี เริ่มจากหัว - หาง ทุกโครงสร้าง

พูดง่าย แต่ทำยากจังนะคะ :) ...

 

การสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน
ต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็กอบรมในครอบครัวโดยหัวหน้าครอบครัวที่ใส่ใจกระตือรือร้น
สืบสานต่อที่โรงเรียนจากครูผู้สอนผู้อุทิศมืออาชีพ ด้วยหลักสูตรการเรียนการสอน
ที่ให้ความสำคัญกับคุณธรรมและจริยธรรม โดยอาศัยหลักการในการสอนหลายรูปแบบ
ทั้งการสอนโดยทางตรงและการสอนโดยทางอ้อม 
งานนี้เป็นนามธรรมจึงต้องใช้เวลาและมีครูที่อุทิศตนจริงๆ

คุณครูแป๋มเป็นแบบอย่างของครูดีมีอุดมคติที่สังคมต้องการในวันนี้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณP สุวัฒน์ กอไพศาล

 • เขียนได้ดีมากๆนะคะ
 • ทุกคนถ้าเริ่มต้นได้ที่ตนเองคิดว่าโลกนี้คงดูดีขึ้นอีกมากโข
 • ขอท่านที่คิดดีทำดีจงพานพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดชีวิตนะคะ
P
16. วรรัตน์ ชาย เปรมการ
เมื่อ อา. 05 เม.ย. 2552 @ 14:25
1221868 [ลบ] [แจ้งลบ]

ขอบคุณครับที่นำเรื่องนี้มาเป็นวาระสำคัญเสนอในขณะนี้

สังคมไทยทุกวันนี้อยู่ในสภาพสังคมป่วย ไม่สามัคคีกัน ขาดคุณธรรมยึดเหนี่ยว ถูกชักจูงได้ง่าย ขาดการไตร่ตรอง เงินสามารถซื้อได้ทุกอย่าง น่าสงสารประเทศไทยครับ

จิตสำนึกของคนไทยหายไปไหนครับ

 

การกำหนดคุณธรรมและจริยธรรมโดยอาศัยหลักธรรมทางศาสนา
เป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบ การสร้างจิตสำนึกจึงจำเป็นต้องเรียนรู้หลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม
แต่ก่อนกระทรวงศึกษาธิการเคยกำหนดให้เรียนวิชาศีลธรรม แต่ตอนหลังวิชานี้หายไป
ความจริงวิชาศีลธรรมหรือหลักธรรมทางศาสนาเป็นต้นแบบของหลักคุณธรรมและจริยธรรม
เมื่อเป็นเช่นนี้จิตสำนึกของคนไทยเลยพร่องลง
ประกอบกับค่านิยมหลงผิด ไปยกย่องคนมีเงินทองมากกว่าคุณงามความดี
จิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีให้เห็นน้อยเต็มที
ควรที่เราจะต้องช่วยกันสร้างจิตสำนึกโดยเริ่มที่ตัวเราเองและคนรอบข้างตั้งแต่วันนี้

 

เขียนเมื่อ 

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • คุณเขียนได้ดีมากครับ
 • เขียนได้ตรงประเด็นที่รัฐต้องต้องเอาใจใส่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
 • เรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่สุดตามที่ยกมาเป็นประเด็น แต่หลายคนกลับมองไม่เห็น
 • การสร้างจิตสำนึกคุณเน้นให้ที่การศึกษาในสถานศึกษาด้วย และให้เชิดชูครูดีเป็นต้นแบบของการพัฒนากทางการศึกษาที่คุณให้การสนับสนุนด้วยข้อเขียนในการทำความดีของครูดีโดยมาตลอด ถือว่าถูกต้องที่สุด เท่ากับว่าคุณได้ส่งสริมครูดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมคติ ซึ่งแต่ก่อนครูดีดีมักจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมประจบสอพลอ
เขียนเมื่อ 

เขียนได้ดีมากคะ
ปัญหาที่เกิดกับบ้านเมืองทุกวันนี้เพราะคนไทยขาดจิตสำนึก
ตรงเป้าเลยนะคะ

P
22. Preeda
เมื่อ จ. 06 เม.ย. 2552 @ 21:47
1224831 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีค่ะคุณP สุวัฒน์ กอไพศาล

 • เขียนได้ดีมากๆนะคะ
 • ทุกคนถ้าเริ่มต้นได้ที่ตนเองคิดว่าโลกนี้คงดูดีขึ้นอีกมากโข
 • ขอท่านที่คิดดีทำดีจงพานพบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดชีวิตนะคะ

 

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ Preeda เป็นอย่างสูงครับ
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านผู้ทรงแวะมาให้กำลังใจและคำแนะนำที่สูงค่า

 • ขอขอบคุณคำชมนะครับ ยกประเด็นมาสนทนาเพื่อบ้านเมืองจริงๆครับ
 • เห็นด้วยกับท่านอาจารย์ครับแต่ละหน่วยในสังคมต้องเริ่มต้นที่ตนเองแล้วค่อยขยายแนวคิดไปยังคนรอบข้างครับ
 • นับเป็นคำให้พรที่ประเสริฐล้ำค่าเป็นมงคลกับชีวิตทุกชีวิตครับท่านอาจารย์

P
24. ปริม
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 02:54
1225192 [ลบ] [แจ้งลบ]

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เราขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ผู้นำที่เป็นนักการเมืองมักเป็นพ่อค้านายทุนที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์
เป็นการยากยิ่งที่ผู้นำทางการเมืองจะมาจากนักการศึกษาหรือมาจากวิชาชีพครู
ขบวนการคัดสรรนักการเมืองมาจากการซื้อเสียงทั้งสิ้น นักการเมืองจึงไม่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

ตามหลักการแล้วผู้ที่เรียนเก่งและสมองดีน่าจะมาเรียนสายการศึกษาเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับเยาวชนของชาติ เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผู้ที่เรียนเก่งย่อมจะมีวิธีการและเคล็ดลับในการสอนหรือถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่น สายการศึกษาเรายังโชคดีที่มีผู้ที่เรียนเก่งมาก สามารถสอบเข้าแพทย์ได้หลายแห่ง วิศวะก็สอบติด
เธอมีผลการเรียนที่เรียนเก่งได้เกรดสี่มาตลอดตั้งแต่เล็กๆ เธอสละสิทธิ์ไม่เรียนแพทย์ แต่กลับอุทิศตนมาเรียนสายการศึกษา
เธอกำลังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่ เธอคนนั้นคือคุณ "ครูแป๋ม" ครูสาวที่มีอุดมการณ์คนนี้ไงครับ

 

P
24. ปริม
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 02:54
1225192 [ลบ] [แจ้งลบ]

สังคมไทยเรานั้นขาดค่ะ ขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมัจะให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นเรื่องรองๆ จะแก้ที่เศรษฐกิจก่อน ทำให้ทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครองเบื่อหน่าย ชาติเราต้องการคนดีมีฝีมือ มีจิตใจสูงส่งเสียสละจริงๆ และเห็นด้วยกับคุณ ในการยกย่องครูผู้เสียสละคนหนึ่งค่ะ

 

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เราขาดผู้นำที่เห็นความสำคัญของการศึกษา
ผู้นำที่เป็นนักการเมืองมักเป็นพ่อค้านายทุนที่เข้ามาแสวงผลประโยชน์
เป็นการยากยิ่งที่ผู้นำทางการเมืองจะมาจากนักการศึกษาหรือมาจากวิชาชีพครู
ขบวนการคัดสรรนักการเมืองมาจากการซื้อเสียงทั้งสิ้น นักการเมืองจึงไม่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา

ตามหลักการแล้วผู้ที่เรียนเก่งและสมองดีน่าจะมาเรียนสายการศึกษาเพื่อที่จะถ่ายทอดวิชาให้กับเยาวชนของชาติ
เป็นธรรมชาติอยู่แล้วผู้ที่เรียนเก่งย่อมจะมีวิธีการและเคล็ดลับในการสอนหรือถ่ายทอดวิชาให้กับคนอื่น
สายการศึกษาเรายังโชคดีที่มีผู้ที่เรียนเก่งมาก สามารถสอบเข้าแพทย์ได้หลายแห่ง วิศวะก็สอบติด
เธอมีผลการเรียนที่เรียนเก่งได้เกรดสี่มาตลอดตั้งแต่เล็กๆ เธอสละสิทธิ์ไม่เรียนแพทย์
แต่กลับอุทิศตนมาเรียนสายการศึกษา เธอกำลังทำดุษฎีนิพนธ์อยู่
เธอคนนั้นคือคุณ "ครูแป๋ม" สาวที่มีอุดมการณ์คนนี้ไงครับ

P
25. ขจร สาคร
เมื่อ อ. 07 เม.ย. 2552 @ 10:01
1225605 [ลบ] [แจ้งลบ]

 • คุณเขียนได้ดีมากครับ
 • เขียนได้ตรงประเด็นที่รัฐต้องต้องเอาใจใส่ถือเป็นวาระแห่งชาติ
 • เรื่องจิตสำนึกเป็นเรื่องที่สำคัญจริงๆที่สุดตามที่ยกมาเป็นประเด็น แต่หลายคนกลับมองไม่เห็น
 • การสร้างจิตสำนึกคุณเน้นให้ที่การศึกษาในสถานศึกษาด้วย และให้เชิดชูครูดีเป็นต้นแบบของการพัฒนากทางการศึกษาที่คุณให้การสนับสนุนด้วยข้อเขียนในการทำความดีของครูดีโดยมาตลอด ถือว่าถูกต้องที่สุด เท่ากับว่าคุณได้ส่งสริมครูดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมคติ ซึ่งแต่ก่อนครูดีดีมักจะถูกโดดเดี่ยวจากสังคมประจบสอพลอ

 

 • ขอบคุณมากครับที่เข้ามาอ่าน
 • ขอบคุณครับที่เข้าใจว่าเรื่องนี้ต้องเป็นวาระแห่งชาติ
 • ผมอยากปลุกกระแสให้มาสนใจเรื่องการสร้างจิตสำนึกครับ
 • ถูกต้องที่สุดครับเราต้องส่งเสริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงานตามอุดมตคิครับ
 • ขอบคุณมากครับ

 

 

เขียนเมื่อ 

การขาดผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษาย่อมมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

พูดในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษา

ก็เห็นด้วยคะที่ผู้นำเราขาดจิตสำนึกคือไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

จึงเป็นหน้าที่ของวิชาชีพครูที่ต้องออกมาช่วยปลุกกระแสการสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำทางการศึกษาได้ตระหนักคะ

ชื่นชมนะคะว่าเขียนดีจริงๆ
เชื่อมั่นในวิจารณญาณของอาจารย์ในทุกข้อเขียนตลอดมาคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสนับสนุนและเชิดชูคนดีที่อาจารย์เขียนถึงคะ

สวัสดีคะ พบข้อเขียนที่ดีมีสาระต้องขอชื่นชมหน่อยนะคะ

เป็นเนื้อหาที่เขียนถึงหลักการปฏิบัติของคนที่มารวมตัวกันทางสังคมคะ

การสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรมเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในสังคมไทยยามนี้

สรุปแล้วข้อเขียนชิ้นดีๆนี้น่าจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะคะ

เขียนเมื่อ 

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ทางรัฐบาลควรให้ความสนใจอย่างจริงจังนานแล้ว

การบรรจุหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ จะรอคอยกันไม่ได้ครับ

P

33. รัชนีวรรณ ศุภวรรณ
เมื่อ พ. 08 เม.ย. 2552 @ 00:43
1227320 [ลบ] [แจ้งลบ]

การขาดผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษาย่อมมีผลกระทบต่อความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษา

พูดในทางกลับกันความเจริญก้าวหน้าทางการศึกษาขึ้นอยู่กับผู้นำที่มีจิตสำนึกทางการศึกษา

ก็เห็นด้วยคะที่ผู้นำเราขาดจิตสำนึกคือไม่เห็นความสำคัญของการศึกษา

จึงเป็นหน้าที่ของวิชาชีพครูที่ต้องออกมาช่วยปลุกกระแสการสร้างจิตสำนึกให้ผู้นำทางการศึกษาได้ตระหนักคะ

 

นอกจากผู้นำจะขาดจิตสำนึกทางด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว
ผู้นำทางการศึกษายังไม่นำพาที่ใส่ใจหลักการดังกล่าวและผู้นำด้านนโยบายก็ไม่เห็นความสำคัญและไม่ช่วยเหลือเมื่อมีปํญหา
นี่เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนา
ผู้ทำหน้าที่อาชีพครูผู้อุทิศตนให้กับเยาวชนซึ่งมีไม่กี่คนต้องถูกโดดเดี่ยว บ้างก็ถูกกลืนหายไป
จะเหลือเพียงครูในอุดมคติไม่กี่คนที่ทนสู้ตามลำพังอย่างไม่ย่อท้อ
เป็นหน้าที่ของพวกเราต้องช่วยกันสนับสนุนส่งเสิรมครูดีดีให้มีกำลังใจให้เดินไปสู่ฝันนั้นให้ได้

 

P

ชื่นชมนะคะว่าเขียนดีจริงๆ
เชื่อมั่นในวิจารณญาณของอาจารย์ในทุกข้อเขียนตลอดมาคะ
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการสนับสนุนและเชิดชูคนดีที่อาจารย์เขียนถึงคะ

 

เนื้อหาในการเขียนแนวนี้อยู่ในสายเลือดผมมาแต่สมัยเรียนในมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์เป็นตัวกำหนดวิธีคิด บทเรียนเป็นตัวนำทางสติ
การประมวลผลเกิดจากภาพและข้อมูลที่สะสมกำกับด้วยหลักคิดจากจิตปัญญา

การเชิดชูคนดีที่ส่งเสริมด้วยข้อเขียนจึงเป็นหลักประกันคุณงามความดีของเธออย่างยิ่งยง

 

P

37. รัชดาวัลย์ สว่างรัตน์
เมื่อ พฤ. 09 เม.ย. 2552 @ 20:10
1230714 [ลบ] [แจ้งลบ]

สวัสดีคะ พบข้อเขียนที่ดีมีสาระต้องขอชื่นชมหน่อยนะคะ

เป็นเนื้อหาที่เขียนถึงหลักการปฏิบัติของคนที่มารวมตัวกันทางสังคมคะ

การสร้างจิตสำนึกทางด้านคุณธรรมและจริยธรมเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในสังคมไทยยามนี้

สรุปแล้วข้อเขียนชิ้นดีๆนี้น่าจะได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางนะคะ

 

การสร้างจิตสำนึกด้านศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเรื่องที่คิดมานานแล้ว
ประสบการณ์ทางการเมืองบอกภาพนี้อย่างชัดเจน เพราะประชาชนไม่ได้ใช้วิธีคิดอะไรนอกจากรอรับเงินจากตัวแทนนักการเมืองเพื่อไปลงคะแนนให้
ทั้งนี้เพราะขาดจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองในด้านคุณธรรมและจริยธรรม
การปลุกจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมก็น่าจะได้รับการเผยแพร่ตามที่คุณกล่าวไว้

 

P
38. ธีรมนต์ . วรากร
เมื่อ ศ. 10 เม.ย. 2552 @ 01:10
1231132 [ลบ] [แจ้งลบ]

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม

ทางรัฐบาลควรให้ความสนใจอย่างจริงจังนานแล้ว

การบรรจุหลักสูตรเป็นสิ่งสำคัญ จะรอคอยกันไม่ได้ครับ

 

ครับเมื่อให้การศึกษาแล้วต้องเสริมหลักสูตรการเรียนอย่างต่อเนื่อง

เรื่องการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม ที่ขาดหายไปด้วยครับ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีคะ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ และเป็นบทความที่เป็นวาระแห่งชาติ

ก้ามปูมีความคิดเห็นว่าความมีคุณธรรม เป็นเรื่องที่ได้รับการปลูกฝังในสังคมไทย เพียงแต่ บุคคล หรือ องค์กร ที่มีคุณธรรม ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากเรามัวแต่ไปยกย่องเชิดชู หรือ ประชาสัมพันธ์ ในสิ่งทีฉาบฉวย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้

 

สวัสดีครับ
ปัจจุบันศีลธรรมและคุณธรรมของคนไทยตกต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา
คนไทยเราสามารถถูกซื้อด้วยเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเพื่อไปลงคะแนนให้กับผู้ให้มาแจกเงิน
มีการซื้อเสียงในทุกสนามการเลือกตั้ง แล้วก็อ้างว่าตนเองมาจากประชาธิปไตย
เมื่อเข้าไปก็กอบโกยโกงกินทุกหนแห่งในหน่วยงานองค์กรของรัฐ ผลมาจากนักการการเมือง
จึงขอสนับสนุนโครงการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมในการนี้

 

 

เห็นด้วยอย่างยิ่งคนไทยส่วนใหญ่ขาดจิตสำนึกในด้านศีลธรรมและคุณธรรม
สมัยก่อนคนไทยยังเคร่งครัดในเรื่องศีลธรรมจรรยาเพราะเรียนหนังสืออยู่กับวัด
พระเจ้าท่านก็พร่ำสอนให้ซึมลึกในสายเลือดอยู่ทุกวันให้นิยมนับถือคนที่มีคุณงามความดี

สมัยปัจจุบันคนห่างไกลวัด โลกหันไปทางวัตถุนิยม ใครมีเงินร่ำรวยก็นับถือ
ใครมีอิทธพิลก็พากับไปหมอบรับใช้ใกล้ชิดโดยไม่คำนึงว่าคนคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือไม่ เงินได้มาจากไหน อย่างไร

เขียนเมื่อ 

เป็นบทความที่ดีมาก

ผมจะนำไปใช้นะครับ

ขอบพระคุณท่านมาก

เขียนเมื่อ 

 • จิตสำนึกต้องร่วมสร้าง... แต่มันไม่ได้เป็นรูปธรรม...จึงถูกเพิกเฉย 
 • คิดกับเด็กไทยในวันนี้... อย่างไร 
 • คิดว่า "เขาเหล่านั้นกำลังเผชิญความท้าทายในชีวิต ที่ผู้ใหญ่กำลังงุ่นง่านสร้างกันอยู่ โดยมีทุนนิยมเป็นกระแสหลักที่แอบแฝงเข้ามาในทุกย่างก้าว ... เมื่อเด็กวันนี้ ทำอะไรผิดพลาด ผู้ใหญ่ก็พร้อมซ้ำเติม แต่ผู้ใหญ่ไม่ได้ให้ทางออก อันเป็นประโยชน์ หรือแสงสว่างปลายอุโมงค์แก่เด็ก แต่อย่างใด" 
 • อุดมการณ์และค่านิยมที่พึงประสงค์ ก็อาจเกิดการทำให้แบ่งพวกในกลุ่มเด็กด้วยกันเองก็ได้นะครับ 
 • อุดมการณ์ และค่านิยมที่พึงประสงค์ ... ในความหมายของพี่ หมายถึง... 
 • อีกอันที่สำคัญ คนเราควรจะรู้จักที่จะเคารพในความแตกต่างที่แต่ะคนมี เด็กอยากเป็นเกย์ เป็นค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์หรือเปล่าครับ ถ้าเป็นเกย์แล้วไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เด็กอยากเป็นตุ๊ด เป็นกระเทย เป็นค่านิยมที่พึงประสงค์หรือเปล่า ผิดจริยธรรมมั้ยน๊า ... ไม่รู้เหมือนกัน 
 • แต่รู้ว่า ถ้าเราช่วยให้เด็ก คิดเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสังคมได้ เห็นประโยชน์ของการแบ่งปันตัวเองกับสังคม ทำให้เห็นว่าการที่มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ที่หากสามารถอยู่ร่วมกันได้ บนพื้นฐานของความแตกต่าง เคารพซึ่งกันและกัน รักตัวเองห่วงใยคนอื่น ก็น่าจะดี 
 • โดยส่วนตัว ผมว่าไม่ต้องไปเปลี่ยนเด็กๆที่ไหนหรอกครับ ถ้าผู้ใหญ่ดีๆ ยังมีน้อยอยู่ ... หรือมีดี แต่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นมาพูดความจริง (เหมือนที่พี่กำลังเขียน) 
 • พอเกิดความกลัว ก็เอามาลงที่เด็ก คาดหวังว่าเขาจะต้องเป็นอนาคตของชาติให้ได้ พอเค้าอยากจะแว๊น อยากจะทำอะไรที่แสดงความเป็นวัยรุ่นซักหน่อย ก็จะโดนด่าอีกแล้ว ... ว่าเด็กพวกนี้ เกเร ก้าวร้าว ไม่พึงประสงค์ เพราะเป็นพฤติกรรมเชิงอำนาจ การกดขี่ผู้ด้อยกว่า อ่อนแอกว่า // เด็กมันบังคับง่ายกว่าจะไปผู้ใหญ่ ใช่มั้ยครับ เลยมาลงที่เด็ก 
 • สรุป เราก็เลยคิดว่าจะช่วยกันสร้างชาติผ่านเด็ก อันนี้ก็ถูกต้อง ผมเชื่อและสนับสนุนอย่างยิ่งครับ 
 • แต่ถ้าเด็ก ดี ผู้ใหญ่ไม่ดี ใครช่วยล่ะครับ 
 • และอีกอย่าง... พอเด็กทำดี แต่ไม่ใช่แบบที่ผู้ใหญ่ต้องการ ... ผู้ใหญ่ก็อ้างความเป็นผู้ใหญ่ จำกัดเค้าซะเลย อารมณ์ประมาณว่า ข้าอาบน้ำร้อนมาก่อน ข้า่ย่อมรู้ดีกว่าเจ้า เจ้าจงฟังข้า และทำตามข้า เด็กก็เลยยังคงเป็นเด็ก อยู่วันยังค่ำ หรืออย่างไรครับ 
 • ขอสนับสนุนแนวคิดหลักของพี่สุวัฒน์ แต่ัคงมีบางประเด็น โดยเฉพาะมิติทางสังคมวัฒนธรรม (ที่ก่อให้เกิดการกดขี่ทางปัญญา) ที่ยังคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไป ครับ 

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ บทความนี้เขียนได้เยี่ยมมาก เพราะปัจจุบันคนขาดจิตสำนึก และคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้คนได้ตระหนักถึงเรื่องนี้


เมื่อ อา. 21 มิ.ย. 2552 @ 12:42
#1362370 [ ลบ ]

สวัสดีคะ

ขอบคุณสำหรับบทความดีๆ และเป็นบทความที่เป็นวาระแห่งชาติ

ก้ามปูมีความคิดเห็นว่าความมีคุณธรรม เป็นเรื่องที่ได้รับการปลูกฝังในสังคมไทย เพียงแต่ บุคคล หรือ องค์กร ที่มีคุณธรรม ไม่ได้รับการยกย่องเชิดชูให้เป็นที่รู้จักมากนัก เนื่องจากเรามัวแต่ไปยกย่องเชิดชู หรือ ประชาสัมพันธ์ ในสิ่งทีฉาบฉวย ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคสมัยนี้

------------------------------------------------------------------------

สวัสดีครับคุณก้ามปู

ขอบคุณที่เข้าใจในเจตนารมย์ในการนำเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งกำลังได้รับเสียงสนองตอบค่อนข้างแน่นหนา
ผมมีความคิดเห็นว่าสังคมไทยส่วนหนึ่งคนที่มีคุณธรรมก็มีอยู่แต่ไม่ได้รับการเชิดชูยกย่อง อันนี้เป็นความจริง
ในสถานที่ทำงานส่วนราชการก็ดีในสถานศึกษาใดๆก็ดี คนที่เป็นคนดีมีคุณธรรมนี้มักเป็นคนกลุ่มน้อย
คนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในสังคมแทนที่จะยกย่องคนดีมีคุณธรรมกับไปยกย่องคนมีอำนาจ มีฐานะดี มีชื่อเสียง
โดยไม่คำนึงว่าเขาได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการใด ทั้งนี้เพราะเขาขาดจิตสำนึกในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
หากเขามีจิตสำนึกในเรื่องดังกล่าว พวกเขาเหล่านั้นจะต้องหาญกล้าทางความคิดและการแสดงออกด้วยการสนับสนุน
คนดีมีจริยธรรมให้ปรากฎในสังคม
สังคมปัจจุบันกลับไปยกย่องเชิดชูคนที่มีอำนาจมีเงินตรามีอิทธิพล จนคนดีดีอยู่ในสังคมนั้นไม่ได้เพราะไม่ใช่พวก
กลับถูกเห็นเป็นคนที่ไปขัดผลประโยชน์ คนที่ชอบเชลียร์กลับได้รับความดีความชอบ

ขอบคุณมากครับที่ร่วมแสดงความห่วงไยสังคมไทย

 

ปรเมศร์ ธำรงค์รัตน์
เมื่อ พ. 01 ก.ค. 2552 @ 19:36
#1382095 [ ลบ ]

 

สวัสดีครับ
ปัจจุบันศีลธรรมและคุณธรรมของคนไทยตกต่ำสุดเท่าที่เคยมีมา
คนไทยเราสามารถถูกซื้อด้วยเงินจำนวนเพียงเล็กน้อยเพื่อไปลงคะแนนให้กับผู้ให้มาแจกเงิน
มีการซื้อเสียงในทุกสนามการเลือกตั้ง แล้วก็อ้างว่าตนเองมาจากประชาธิปไตย
เมื่อเข้าไปก็กอบโกยโกงกินทุกหนแห่งในหน่วยงานองค์กรของรัฐ ผลมาจากนักการการเมือง
จึงขอสนับสนุนโครงการสร้างจิตสำนึกและคุณธรรมในการนี้

 ----------------------------------------------------------------------

 

ผมเห็นด้วยกับคุณ คุณคิดดีคิดถูกต้องแล้วครับคุณปรเมศร
ทุกวันนี้คนในสังคมไทยขาดคุณธรรมและจริยธรรมกันมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นผู้นำกลับทำตัวเป็บแบบอย่างที่ไม่ดี
ด้วยการทำความไม่ดีเป็นตัวอย่างไว้ในสังคม
สังคมกลับไปยกย่องเชิดชูคนที่กระทำดังกล่าวทำให้เยาวชนเห็นผิดเป็นชอบ
แล้วกลับประพฤติปฎิบัติตามด้วยเห็นว่าเป็นเรื่องปกติคนอื่นเขาก็ทำกัน

ทั้งนี้ก็เพราะกลไกสังคมปัจจุบันเอื้ออำนวยให้คนไม่ดีมามีอำนาจ
ด้วยสาเหตุคนขาดจิตสำนึกทางคุณธรรมและจริยธรรมนั่นเอง