สีสรรของท้องฟ้า หลายครั้งก็เพิ่มสีสรรของการใช้ชีวิตประจำวัน เมื่อคืนวานฝนตกลมแรงจนไฟดับสิบนาที ตอนประมาณ 19.40 น. วันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งก็ตั้งเค้า เมฆครึ้มมามืดปกคลุมท้องฟ้าเป็นช่วงๆ ในขณะที่แสงอาทิตย์ยังคงอยู่ที่ขอบฟ้าเป็นสีเหลืองทอง ก็ทำให้เกิดภาพธรรมชาติอีกอันที่น่าชวนมอง

วีดิทัศน์ช่วงสั้น 20 วินาที ใส่เสียงน้ำฝนเทลงมา (เอามาจากที่อื่น) ในขณะที่ยังไม่มีฝนตกตรงตำแหน่งบันทึกภาพ