วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2549
อาจารย์สอนวาดภาพการ์ตูนให้เคลื่อนไหวได้โดยใช้โปรแกรม Flash ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และอาจารย์ได้ให้เพื่อน มาช่วยสอนเรื่องการสร้างปุ่มโดยใช้โปรแกรม Photoshop
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2549

อาจารย์สอนให้สร้างภาพการ์ตูนที่สามารถเคลื่อนไหวได้ต่อจากวันที่ 18 มีนาคม 2549 และอาจารย์สอนวิธีการบันทึกเสียง และให้ทดลองทำเองซึ่งทำให้ได้ความรู้มากยิ่งขึ้นจากที่ไม่เคยทำมาก่อนเลย