กำหนดนัด ลปรร. “ระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ”


จริง ๆ แล้วในหลาย ๆ อำเภอก็มีระบบที่ดีกันแล้วทั้งสิ้น หากแต่บางแห่งยังทำไปเพราะ “สั่ง” แต่ที่เขาชัยสน ผมมองเห็นว่าเขาเริ่มมองตัวเองออกว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

     ทีมงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคใต้ มอ. หรือ สวรส.ภาคใต้ มอ. ได้ติดต่อทาบทามมาหลายวันแล้ว เรื่องที่จะขอมาศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอที่ไหนสักแห่งของจังหวัดพัทลุง เพื่อที่จะได้ทำความเข้าใจว่าข้อมูลไหลเข้ามาอย่างไร มีเครื่องมืออะไรบ้างที่ช่วยในกระบวนการนี้ ตลอดจนการนำข้อมูลไปใช้ และไหลกลับสู่ประชาชนอย่างไร

     ผมเลือกเอาที่ CUP เขาชัยสน เป็นพื้นที่ให้ สวรส.ภาคใต้ มอ.ได้ลองลงไปดู เพราะที่นี่น่าจะมีความพร้อมมากที่สุด จริง ๆ แล้วในหลาย ๆ อำเภอก็มีระบบที่ดีกันแล้วทั้งสิ้น หากแต่บางแห่งยังทำไปเพราะ “สั่ง” แต่ที่เขาชัยสน ผมมองเห็นว่าเขาเริ่มมองตัวเองออกว่าจะใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร อันนี้ผมตัดสินใจบนพื้นฐานหลังจากที่คณะทำงานประเมินหน่วยบริการฯ จว.พัทลุง ซึ่งผมร่วมเป็นคณะทำงานและเลขานุการฯ อยู่นั้น ได้สรุปออกมาหลังเราออกประเมินเสร็จสิ้นแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน 2549 ที่ผ่านมาครับ สำหรับรายละเอียดจะได้เล่าอีกครั้งหลังจากการนำเสนอในวันที่ สวรส.ภาคใต้ มอ.ได้มาศึกษาดูงานแล้ว

     จะเล่าต่อไปให้ทีมงานที่ CUP เขาชัยสนได้รับทราบกันไว้ก่อนอีกนิดว่า ผอ. สวรส.ภาคใต้ มอ. (อาจารย์พงศ์เทพ) ได้พูดคุยกับผมในเบื้องต้นว่า หากพื้นที่นี้สนใจจะต่อยอดสิ่งที่ดำเนินการอยู่ โดยเริ่มถอดบทเรียนการพัฒนาที่ผ่านมา จนไปถึงจะนำไปใช้ได้อย่างไรในอนาคต เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพของอำเภอ สวรส.ภาคใต้ มอ.ก็ยินดีจะเป็นผู้ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโจทย์วิจัยให้ และจะสนับสนุนให้ดำเนินการในพื้นที่เพื่อหา Model ต่อไปได้ (หากสนใจนะครับ)

     สำหรับกำหนดการที่จะยกร่างขึ้นคร่าว ๆ ซึ่งผมขอยกร่างก่อน ในฐานะเป็นทีมจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.คนหนึ่ง เพื่อใช้ในการศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอในครั้งนี้ดังนี้ครับ

กำหนดการศึกษาดูงานระบบข้อมูลสุขภาพระดับอำเภอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ภาคใต้ มอ. (สวรส.ภาคใต้ มอ.)
ณ คปสอ.เขาชัยสน จ.พัทลุง วันที่ ... พฤษภาคม 2549

---------------

           08.00 – 09.00 น. ทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ออกเดินทางจาก หาดใหญ่ ถึงพัทลุง 
                                    (ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาชัย จ.พัทลุง)
           09.00 – 09.15 น. ประธาน คปสอ.เขาชัยสน กล่าวต้อนรับคณะจาก สวรส.ภาคใต้ มอ.
           09.15 – 10.15 น. คปสอ.เขาชัยสน นำเสนอระบบข้อมูลสุขภาพอำเภอเขาชัยสน 
                                    และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
           10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
           10.30 – 11.15 น. ไปเยี่ยมชมระบบการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลแบบ One Stop Service 
                                    ของ รพ.เขาชัยสน และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
           11.15 – 12.00 น. ไปเยี่ยมชมระบบการนำเข้าและจัดเก็บข้อมูลแบบ One Stop Service 
                                    ของ สอ.ท่าลาด และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
          12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน
          13.00 – 14.30 น.  นักวิจัยและที่ปรึกษาชมรมเพื่อนพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 
                                    นำเสนอโจทย์วิจัยเรื่อง “Every Human Mapping- Deform
                                    การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพคนพิการ อ.เขาชัยสน”
                                    และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
          14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
          14.45 – 15.45 น. นักวิจัยและที่ปรึกษาชมรมเพื่อนพูนพลังคนพิการ อ.เขาชัยสน 
                                   นำเสนอโจทย์วิจัยเรื่อง “Every Human Mapping- Deform
                                   การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศักยภาพคนพิการ อ.เขาชัยสน”
                                   และเปิดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (ต่อ)
          15.45 – 16.30 น. AAR: After Action Review กิจกรรมการศึกษาดูงานร่วมกัน
          16.30 – 17.30 น. ทีมงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. ออกเดินทางกลับจาก พัทลุง ถึงหาดใหญ่

         หมายเหตุ: เป้าหมายด้านผู้รับการศึกษาดูงานจาก สวรส.ภาคใต้ มอ. จำนวน 10 คน ครับ (ไม่นับรวมจากทีมงาน สวรส.ภาคใต้ มอ.)

 

หมายเลขบันทึก: 25107เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2006 12:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 มีนาคม 2015 08:31 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (9)
นับว่าเป็นเกียติอย่างสูงค่ะ ที่สนใจและเลือก CUP เขาชัยสน เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนร่วมกันค่ะ (ยิ้ม) ถ้าทราบวันเวลาที่แน่นอนขอให้พี่ชายขอบ confirm อีกครั้งนะคะ ส่วนตัวแล้ว ไม่แนะนำให้มาวันพุธค่ะ เพราะว่าเป็นวันที่ยุ่งมากค่ะ
     ยินดีครับ และขอบคุณที่นำข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ ทางผู้ประสานของ สวรส.ภาคใต้.มอ จะนำข้อมูลไปพิจารณาอีกครั้ง โดยใช้เวทีนี้เป็นที่ ลปรร.กันต่อครับ
     หากทาง CUP เขาชัยสน จะให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ขอเชิญ แปะไว้ที่ความคิดเห็นต่อจากนี้นะครับ

พี่ชายขอบคะ ทางมสช. กำลังดำเนินการภาคีนโยบายสาธารณะด้านผู้พิการ ได้เขียนเล่าเบื้องต้นไว้ในเรื่อง         ภาคีผู้พิการ  ถ้ามีโอกาสอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติมจากแผนงานผู้พิการภาคใต้คะ

เรียน คุณโอ มสช.

     ผมมี commitment กับ สวรส.ภาคใต้ มอ. ในการนำเสนอและสรุปผลการดำเนินเพื่อเคลื่อนผ่านการดำเนินงานนโยบายสาธารณะด้านผู้พิการในภาคใต้ผ่านทาง GotoKnow.org โดยใช้ Key Word ของ Blog ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน  คือ แผนงานคนพิการ ภาคใต้

     ทาง สวรส.ภาคใต้ มอ. โดยผู้ประสานคือ น้องจอย ได้แจ้งกำหนดนัดมาแล้วว่าจะเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2549  แจ้งต่อเพื่อ CUP เขาชัยสน และผู้สนใจมาสมทบ ได้ทราบทั่วกันครับ

สวรส.ภาคใต้ มอ. ขอแจ้งเปลี่ยนกำหนดการลงพื้นที่ดูงาน เป็นวันที่ 24 พฤษภาคม 49 ค่ะ

รับทราบครับน้อง "สิม" แล้วจะแจ้งต่อไปยัง คปสอ.เขาชัยสน เพื่อการเตรียมตัวครับ
ทาง คปสอ.เขาชัยสนรับทราบกำหนดการแล้วครับ กำลังเตรียมรับทางคณะฯอยู่ครับ

นายเอ็กซ์

     พี่ขอนัดวันที่ 22 พ.ค.49 เวลา 14.00 น. (โดยประมาณ) ณ สสอ.เขาชัยสน ขอเรียนเชิญคณะอนุกรรมการฯ ICT ของ คปสอ.เขาชัยสน เพื่อเตรียมความพร้อมนะครับ ฝากเรียนเชิญ พี่สวาทฯ สสอ.ฯ ด้วยนะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี