ในการเรียนCAIนับว่า เป็นเรื่องใหม่สำหรับเราค่อนข้างมากเพราะว่า เราไม่ได้เรียนในเรื่องนี้มาก่อนเลย ในกาทำCAIจำเป็นที่จะต้องใช้โปรแกรมหลายหลายในการทำงาน แต่สิ่งที่เรียนรู้สำหรับการเรียนในเทอมนี้ เป็นเรื่อง Autoware7.0  เป็นการใช้โปรแกรมสำเร็จในการจัดทำ และ Autoware7.0ตัวนี้ ก็สามารถที่นำไฟล์ตัวอื่นมาแทรกได้ บทเรียนCAIแต่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเลยทีเดียวสำหรับเราเนื่องจากเราไม่ได้เรียนมาก่อนเลย แล้วอาจารย์ ก็สอนไปอย่างค่อนข้างไวมาก เราไม่ค่อยที่จะเข้าใจสักเท่าไหร่ แต่เราจะพยายามที่จะเรียนให้ทันตามที่อาจารย์สอน