อันนี้ก็เป็นข้อดีของบล็อกคะ โดยเฉพาะที่ Gotoknow คะ เวลา search ด้วยคำภาษาไทยใน Google และเลือกค้นหาเว็บทั่วโลก มักจะเจอข้อมูลใน Gotoknow ได้ไม่ยากคะ เพราะ

1. google รู้ว่า gotoknow เป็นบล็อก ซึ่งจะมีการ update บ่อยๆ google ก็เลยให้คำสำคัญเป็นพิเศษ

2. google ดูจาก IP address และ Domain name ของ Gotoknow ก็จะมองเป็นภาพในระดับโลก ไม่มองในขอบเขตแค่ของประเทศไทย จึงค้นหาเจอก่อนเว็บในไทยคะ

3. gotoknow มักจะถูกลิงค์ด้วยสถาบันและหน่วยงานสำคัญๆ เช่น มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล เป็นต้น google ก็เลยให้ความสำคัญเป็นพิเศษคะ เรียกว่า เทคโนโลยี PageRank คะ ซึ่งเป็นของ Google แต่เพียงเจ้าเดียว

อ่านความรู้เพิ่มเติมได้ที่ http://www.google.com/technology/