ได้อะไรจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ได้สื่อการสอน CAI  ที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน  ของครูนครไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วีระพล พงศ์ดา : v1ความเห็น (0)