ทำงานชุมชน

ชุมชนริมทะเลเป็นอย่างไร

คงมีอะไรหลายอย่างนะที่ไม่เหมือนกันของชุมชนต่าง ๆ ในประเทศนี้ เช่น ชุมชนชาวเขา ชุมชนก่อสร้าง แต่วันนี้ขอบอกเล่าเรื่องของชุมชนริมทะเลแถบริมฝั่งอันดามัน อ่าวพังงา  เป็นอย่างไร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนริมเลความเห็น (0)