คงมีอะไรหลายอย่างนะที่ไม่เหมือนกันของชุมชนต่าง ๆ ในประเทศนี้ เช่น ชุมชนชาวเขา ชุมชนก่อสร้าง แต่วันนี้ขอบอกเล่าเรื่องของชุมชนริมทะเลแถบริมฝั่งอันดามัน อ่าวพังงา  เป็นอย่างไร