การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ

บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างมีไมตรีจิต สร้างสรรค์และตั้งใจทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

     เมื่อประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดิฉันได้รับหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติ โดยมีคุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ เป็นประธาน   นายสมพร ใช้บางยาง  เป็นกรรมการและเลขานุการ มีกรรมการอีก 30 ท่านเป็นกรรมการ ความรู้สึกดีใจมากที่เรามีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งเข้าไปพบปะ เรียนรู้ และทำงานร่วมกับปราชญ์ คนเก่งในระดับชาติ และตั้งใจจะร่วมมือทำงานกับคณะกรรมการอย่างเต็มกำลังและความสามารถ

     วันที่  4 มีนาคม 2552 ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการดังกล่าวที่ทำเนียบรัฐบาล ช่วงเช้าที่เข้าไปประชุม ทำเนียบดูคึกคักมากมีการประชุมหลายคณะ มีผู้นำไปเข้าที่ประชุม มีแผนผังที่นั่งชัดเจนว่าใครนั่งตรงไหน มีชื่อติดที่โต๊ะนั่งด้วย เราสามารถคุยกับกรรมการพร้อมอ่านประวัติของท่านได้พร้อมกัน สะดวกในการสอบถามเรื่องราวต่าง ๆ

     ช่วงเวลาประมาณ 9 โมงคุณหญิงสุพัตราเปิดการประชุมแล้วให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย)กล่าวนโยบายสำคัญของกระทรวงซึ่งท่านได้กล่าวว่าควรใช้มิติวัฒนธรรมมาช่วยแก้ไขปัญหาของประเทศ จะมีสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน/ตำบล การปฏิรูปสื่อเป็นสื่อชุมชน ร้อยละ 20 ตั้งกองทุนสื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อชุมชนเข้มแข็ง

     ช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาเยี่ยมเยียนและกล่าวถึงนโยบายรัฐบาลให้ความสำคัญการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกล่าวถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องคือเรื่องสวัสดิการชุมชนต่อไปจะต้องมีการดำเนินการด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากการให้เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ การจัดการปัญหาเรื่องหนี้สินและที่อยู่อาศัยโดยชุมชนและการศึกษาให้มีพื้นที่ทำงานร่วมกับชุมชนมากขึ้น เป็นต้น

     ประธานได้ให้กรรมการแต่ละท่านนำเสนอแนวทางการสร้างชุมชนเข้มแข็ง สรุปผลได้ดังนี้คะ

          ควรมีการรวบรวมและแลกเปลื่ยนนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเช่นการจัดทำแผนชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชนฯลฯ

          ควรสร้างความเข้าใจบทบาทภาครัฐ ปรับแนวคิดเจ้าหน้าที่ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

          กำหนดแนวทางการทำงานของคณะกรรมการโดยการจัดเวทีเชื่อมโยงภาครัฐ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน การจัดตั้งคณะอนุกรรมการ การประมวลข้อมูล การติดตามและประเมินผลและขับเคลื่อนนโยบายให้เป็นรูปธรรมต่อไป

          ฝ่ายเลขานุการต้องทำการบ้านหนักในการสรุปผลเพราะหลายข้อคิดของคณะกรรมการน่าสนใจทั้งนั้นเพราะต่างก็มีประสบการณ์การทำงานชุมชนเข้มแข็งมายาวนาน หากสรุปแล้วจะแจ้งให้คณะกรรมการทราบแล้วจะได้นัดหารือกันเพื่อขับเคลื่อนกันต่อไปคะ

         ในส่วนของวิสาหกิจชุมชนนายประยงค์ รณรงค์ กรรมการที่ปรึกษามีข้อเสนอให้แก้ไข    พรบ.วิสาหกิจชุมชนประเด็นการมีสถานะเป็นนิติบุคคลและการจัดตั้งกองทุนเรียนรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

          บรรยากาศในการประชุมเป็นไปอย่างมีไมตรีจิต สร้างสรรค์และตั้งใจทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้จริง ๆคะ  นั่งฟังตลอดได้รับรู้ความคิดและประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา มีประโยชน์มากคะ

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

13 มี.ค.2552

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตรความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • เห็นด้วยอย่างมากครับกับแนวทางของ รมต.
  • ที่ให้ใช้มิติทางวัฒนธรรมมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนา
  • เพราะเป็นของดีที่มีอยู่แล้ว ฯลฯ
  • ขอบคุณมากครับ
  • เห็นด้วยเช่นกันคะว่าเรามีของดีอยู่มากมาช่วยกันต่อยอด
  • ขอบคุณคะ
IP: xxx.89.75.169
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

พอดีอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนแห่งชาติค่ะ

แต่หามาหลายวันแล้วไม่พบข้อมูล จึงขอรบกวนถามคุณธุวนันท์ว่า พอจะทราบข้อมูลรายชื่อทั้งหมดหรือเปล่าคะ

(จะนำข้อมูลไปทำรายงานประกอบสวัสดิการชุมชนค่ะ)

ขอบคุณมาก

หมายเลขบันทึก

248155

เขียน

13 Mar 2009 @ 13:33
()

แก้ไข

23 Jun 2012 @ 02:25
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก