บุณยกร
พระ บุณยกร พัฒนาศรัทธาพร

ความอ า ภั พ ๑ ๘ ป ร ะ ก า ร


  มีผู้สนใจอยากรู้เรื่องความ "อาภัพ ๑๘ ประการ มีอะไรบ้าง" ซึ่งพวกเราคงจะคุ้นเคยกับคำอธิษฐานประจำวันที่อยู่ในหนังสือสวดมนต์ ตอนหนึ่งว่า "ขอให้ข้าพเจ้าไม่ถึงแห่งความอาภัพ ๑๘ ประการ" ดังนั้นจึงขอโอกาสนี้ยกเอาตอนหนึ่งในหนังสือ " วิมุตติรัตนมาลี " ซึ่งพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี (วิลาศ ญาณวโร ป.ธ.๙) ท่านได้รจนาไว้ และได้รับรางวัลชนะเลิศวรรณกรรมไทย ประเภทร้อยแก้ว สาขาศาสนา เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๑๖ ดังนี้
" จริงอยู่ นับตั้งแต่ได้ก่อสร้างพระกฤษฎาภินิหารมา (บุญอันยิ่งที่ทำไว้) จนกระทั่งได้รับสัทธยาเทศคำพยากรณ์ จากสำนักแห่งองค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเป็น นิยตโพธิสัตว์ คือพระโพธิสัตว์ผู้เที่ยงแท้ที่จักได้สำเร็จแก่พระปรมาภิเษกสัมโพธิญาณใน อนาคตกาลแล้ว ในขณะที่ก่อสร้างอบรมบ่มพระพุทธบารมีอยู่อย่างมโหฬาร ต้องสังสรณาการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสายธารแห่งห้วงมหรรณพภพ สงสาร นับด้วยแสนโกฏิชาติเป็นประมาณหรือมากยิ่งกว่านั้น พระบรมโพธิสัตว์ผู้เที่ยงที่จะได้บรรลุพระโพธิญาณทั้งหลาย ย่อมได้รับอานิสงส์แห่งพระพุทธบารมีที่ตนบำเพ็ญเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน ๑๘ ประการ คือ
๑. ไม่เป็นคนมีจักษุบอดมาแต่กำเนิด
๒. ไม่เป็นคนหูหนวกมาแต่กำเนิด
๓. ไม่เป็นคนบ้า
๔. ไม่เป็นคนง่อยเปลี้ย
๕. ไม่เป็นคนใบ้
๖. ไม่เกิดในประเทศป่าเถื่อน
๗. ไม่เกิดในท้องแห่งนางทาสี
๘. ไม่เป็นคนมีความเห็นผิดเป็นนิยตมิจฉาทิฐิ
๙. ไม่เป็นสตรีเพศ
๑๐. ไม่ประกอบกรรมอันเป็นอนันตริยกรรม
๑๑. ไม่เป็นคนมีโรคเรื้อน
๑๒. เมื่อไปเกิดในกำเนิดแห่งสัตว์เดียรฉาน ย่อมเป็นสัตว์ที่จัดอยู่ในประเภทมีกายไม่เล็กกว่านกกระจาบ และมีกายไม่ใหญ่กว่าช้าง
๑๓. ไม่ไปเกิดในกำเนิดแห่งขุปปิปาสิกเปรต นิชฌามตัณหิกเปรต แลกาลกัญชิกาสุรกาย
๑๔. ไม่ไปเกิดในอเวจีมหานรก และโลกันตนรก
๑๕. เมื่อไปเกิดเป็นเทวดาในกามาวจรสวรรค์ คือสวรรคเทวโลก ๖ ชั้น ก็ไม่เกิดเป็นเทวดาซึ่งนับเนื่องเข้าในเทวดาจำพวกหมู่มาร
๑๖. เมื่อเกิดเป็นองค์พระพรหม ณ เบื้องบรมรูปาพจรพรหมโลก ก็ไม่ไปเกิดในปัญจสุทธาวาสพรหมโลก ทั้งนี้ก็เพราะว่าพรหมโลกชั้นปัญจสุทธาวาสนี้ เป็นภูมิที่อยู่แห่งพรหมอนาคามีอริยบุคคลโดยเฉพาะ
๑๗. ไม่ไปเกิดใน อรูปพรหมโลก เลยเป็นอันขาด
๑๘. ไม่ไปเกิดในจักรวาลอื่นเลยเป็นอันขาด "


สร้างบุญกุศลเมื่อใด อย่าลืมตั้งจิต ให้พ้นจากความอาภัพ 18 ประการ ที่จะขวางการสร้างความดีของเราด้วยนะสาธุชนทั้งหลาย..  ด้วยจิตคารวะพระสัทธรรม..จากพระปิยธรรม


สว่างตา ด้วยแสงไฟ

สว่างใจ ด้วยแสงธรรม
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ
สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

หมายเลขบันทึก: 247878เขียนเมื่อ 12 มีนาคม 2009 09:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 29 พฤษภาคม 2012 13:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (6)

นมัสการพระอาจารย์ นานแล้วที่ไม่ได้อ่านบทความอาจารย์

ผมเคยพบอาจารย์สมัยไปอินเดีย หลายปีแล้ว

นมัสการพระคุณท่าน

แวะมากราบขอบพระคุณที่ท่านได้กรุณาไปให้กำลังใจโยมadd

เกิดพลังอย่างไม่น่าเชื่อจากถ้อยคำข้อความที่ท่านได้เมนท์ให้

โยมมีข้อสงสัยว่าตายแล้วไปไหน..จิตดับไหม..หรือคงอยู่...

เราจะติดต่อสื่อสารกับจิตได้ไหม..ขอบพระคุณท่านค่ะ

P

 

ธรรมสวัสดีมีความสุขโยม อ. ฤทธิชัย

อนุดมทนาสาธุบุญด้วย ท่านเจ้าคุณฯพระพรหมโมลี

ท่านสร้างประโยชน์ในเรื่องการศึกษา

พระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติ ปฏิบัติ

ไว้เป็นมรดกทางธรรมมากมาย นับ

เป็นบุญกุศลที่เกิดมาร่วมยุคสมัยของท่าน

ธรรมรักษา

P

 

ธรรมสวัสดีโยมคุณครู  add

โยมมีข้อสงสัยว่าตายแล้วไปไหน..จิตดับไหม..หรือคงอยู่...

เราจะติดต่อสื่อสารกับจิตได้ไหม

ก็ขอตอบตามความรู้เท่าที่มีก็แล้วกัน

คนเราตายแล้วก็ไปตามกรรม ตามวิบากของแต่ละคนที่สร้างมา

ไม่สามารถตอบได้เป็นเรื่องอจินไตย(วิสัยที่เราไม่ควรคิด)

จิตวิญญาณยังไม่ดับสูญ เพราะยังไม่สิ้นเหตุปัจจัย

ยังไม่หมดกิเลส ยังไม่สิ้นความเวียนวน

เราไม่สามารถจะติดต่อสื่อสารได้กับจิตได้ทั้งผู้ตายไปแล้ว

และผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ แต่สามารถระลึกนึกถึงผุ้ล่วงลับไปได้

หากเราต้องการอยากจะให้ท่านที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุข

เราก็ช่วยดำรงวงศ์สกุลของท่าน  ด้วยการปฏิบัติตามคุณความดี

ของท่านที่ท่านเคยทำขณะมีชีวิตอยู่ เช่นแม่เป็นคนซื่อสัตย์

เสียสละ มีน้ำใจกตัญญู ชอบทำบุญสุนทาน เราก็พยายามเจริญรอยตามท่าน

ปฏิบัติได้เช่นนี้เราก็จะได้ความสุข ความเจริญ แม่ผู้ล่วงลับไปก็จะได้

เป็นสุข ท่านจะไปเกิดใหม่ที่ไหนก็จะได้ชีวิตที่ดี มีบุญมีวาสนาบารมี

อนุโมทนาสาธุ ..บุญรักษา

 

 

 

ขอบพระคุณค่ะกับคำตอบที่ได้รับ..โยมaddจะหมั่นสร้างแต่กรรมดีเพื่อเป็นบารมีให้แม่ที่ลับล่วงจะได้เป็นสุข...

P

 

อนุโมทนาสาธุกับโยม add

ธรรมรักษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี