20/4/2549 การติดตั้ง Moodle[cons] และการใช้งาน Mysql พื้นฐาน


พี่โป้ง -> home directory และ database

#การติดตั้ง Moodle[cons]

มีคำสั่งในการติดตั้ง moodle เพิ่มเติม คือ
yum install php-imap
yum install php-ldap
เป็นคำสั่งสำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน moodle ในระดับสูง (- -")

#การติดตั้ง Moodle แบบ manual
ปกติแล้วเวลาที่เราใช้ คำสั่ง yum install moodle ระบบจะสร้าง moodle
ไว้ที่ /var/www/moodle โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเราต้องการใช้งาน moodle หลายๆตัวนั้นจำเป็นจะตั้งทำการติดตั้ง moodle แบบ manual
(สามารถใช้ได้ทั้งใน Fedora&LinuxTEL)
วิธีทำ
1.สร้าง directory ใหม่ชื่อ /var/www/html/test รอไว้ด้วยคำสั่ง
mkdir -p /var/www/html/test
(หากเราตั้งการสร้าง moodle อีกตั้วสามารถสร้าง directory ใหม่ได้)
2.Download moodle ได้จาก
Moodle 1.5.3 ftp://ftp.psu.ac.th/pub/moodle/moodle-1.5.3.tgz
แล้วเอาไปไว้ที่ root
3.แตกแพ้มที่ Download มา โดยใช้คำสั่ง
tar -zxvf moodle-1.5.3.tgz -C /var/www/html/test
4.สร้าง directory ใหมชื่อ /var/www/html/test/moodledata ด้วยคำสั่ง
mkdir -p /var/www/html/test/moodledata
5.เปลี่ยนสิทธิ์เจ้าของให้เป็น apache ด้วยคำสั่ง
chown -Rv apache /var/www/html/test/*
6.สร้าง database ที่ใช้งาน moodle
mysqladmin -uroot -pmysqldroot create -databasename-
7.สร้างแฟ้ม config ของ moodle ด้วยคำสั่ง
cp /var/www/html/test/moodle/config-dist.php /var/www/html/test/moodle/config.php
8.แก้ไขแฟ้ม /var/www/html/testmoodle/config.php ให้มีค่าดังนี้
$CFG->dbhost = 'localhost';
$CFG->dbname = 'databasename';
$CFG->dbuser = 'root';
$CFG->dbpass = 'mysqldroot';
$CFG->wwwroot = 'http://-ip ของเครื่องhost-/test/moodle';
$CFG->dirroot = '/var/www/html/test/moodle';
$CFG->dataroot = '/var/www/html/test/moodledata';

จะสังเกตุได้ว่าลักษณะการติดตั้งจะคลาบกับการติดตั้งบน LinuxTEL
http://gotoknow.org/archive/2006/04/18/15/44/37/e24352
สามารถดูรายละเอียดได้จาก
http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/71/48/ Update 20/4/2549

**การเปลียน password Mysql
ในตอนแรกหลังจากที่เราติดตั้ง Mysql แล้ว เราจะใช้คำสั่ง
->mysqladmin -uroot password mysqldroot
(mysqldroot = password)

เป็นคำสั่งในการกำหนด password ให้แก่ Mysql
หลังจากนั้นเมื่อเราต้องการแก้ไข password ให้กับ Mysql สามารถทำได้โดย
->mysqladmin -uroot -mysqldroot password administrator
(mysqldroot = old password)
(administrator = new password)

#คำสั่ง Mysql พื้นฐาน

 • create database db_name;
  เป็นคำสั่งในการสร้าง database
  ตัว database ที่ create ไปจะอยู่ที่ /var/lib/mysql/...
 • grant all on db_name.* to user_name identified by 'passwd';
  • all : คือ ให้สิทธิ์ทุกอย่าง เช่น select update delete
  • db_name : เป็นชื่อ database ที่ต้องการให้สิทธิ์
   **ถ้าเป็น *.* คือให้สิทธิ์ในทุก database
  • user_name : เป็น user ที่ตัองการให้สิทธิ์
  • passwd : เป็น password ของ user
  **ในการ ให้สิทธิ์ user ถ้า user ต้องการใช้งาน mambo ต้องมี user_name@localhost
 • show databases;
  เป็นคำสั่งในการแสดง database ทั้งหมด
 • passwd set = password 'password';
  เป็นคำสั่งในการเซ็ต password

#แนะนำโปรแกรมที่ใช้งานกับ database

 • MySQL Front : เป็นโปรแกรม graphic ที่จัดการ database ได้เป็น
 • winscp374 : เป็นโปรแกรมที่สามารถถ้ายโอนข้อมูลไปยังเครื่องที่เราติดต่อด้วยได้
 • putty : เป็นโปรแกรมคล้าย remote สามารถควบคุมเครื่องคนอืนได้
  Download ได้จาก ftp://ftp.psu.ac.th/pub/putty/putty.exe
Ruk Tongruk
Computer Science # 3
Prince of Songkla University(Phuket)
คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 24662เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2006 16:34 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 มิถุนายน 2012 21:21 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท