สว. กลุ่มหนึ่งออกมาเตือนสังคมตลอดเวลาว่า   รัฐบาลทักษิณกำลังทำลายประชาธิปไตย  ทำลายบ้านเมือง  ท่านเหล่านี้มองเห็นจุดอ่อนของคุณทักษิณก่อนใคร ๆ    ขอคารวะ

วิจารณ์  พานิช
 6 เม.ย.49