คนดีสหเวช Happy Soul : 52 อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล

52 อาจารย์วัชรา แก้วมหานิล

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  52  ขอแนะนำ 
อาจารย์วัชรา  แก้วมหานิล  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Img2208

อาจารย์วัชรา  แก้วมหานิล

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  1  ธ.ค. 49
 • สาขาวิชา  เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 4 งดเว้นการพูดเท็จ  พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5  ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล 5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   5  มี.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)