จับภาพ UKM 6 (2) : นานาชุมชนแนวปฏิบัติ


         วันที่ 7 เม.ย.49 อันเป็นวันแรกของการประชุม   มีการนำเสนอชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) ถึง 12 ชุมชน  จากสมาชิก UKM 7 มหาวิทยาลัย   โดยมีเป้าหมายของการประชุม 3 ประการคือ
(1) เพื่อให้สมาชิกเครือข่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารจัดการชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) เพื่อการจัดการความรู้
(2) เพื่อเป็นการขยายผลความสำเร็จในการบริหารจัดการชุมชนแนวปฏิบัติ
(3) เพื่อการนำความสำเร็จไปประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัยสมาชิกต่อไป
         ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 100 คน

สิ่งที่ผมชื่นชอบ
1. ในเวลาเพียงปีเศษ ๆ   เครือข่าย UKM ได้ก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ   มีมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการ KM ก้าวหน้าไปมากในแนวทางที่แตกต่างกัน   เกิดความใกล้ชิดระหว่างองค์กรสมาชิกที่จะช่วยเหลือพัฒนาความเข้มแข็งในการใช้ KM ซึ่งกันและกันได้   และเชื่อว่ามีสมาชิก UKM บางองค์กรพร้อมที่จะจัดตั้งเครือข่าย UKM ประจำภาค   เพื่อช่วยเหลือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ต่อไป
2. มีการนำเสนอ CoP ที่มีความเข้มแข็ง   ก่อผลดีต่องาน  คน  และองค์กรหลากหลายรูปแบบ
         - ชุมชน "แผลและออสโตมี" ของศิริราช   ก่อตัวมาตั้งแต่ปี 2539  โดยยังไม่รู้จัก KM   เริ่มจากการรวมกลุ่มกันของพยาบาลเพื่อทำงานวิชาการและฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทาง   เมื่อรู้จัก CoP/KM ก็ทำให้กลุ่มมีเครื่องมือทำงานมากขึ้น   จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการสร้าง special care guideline ในด้านที่จำเพาะ   ซึ่งผมมองว่าเป็นการใช้หลักการสร้าง (และทำลาย) SOP - Standard Operating Procedures   นอกจากนั้น CoP นี้ยังมีการใช้เครื่องมือพิเศษคือ Six Sigma มาช่วยแยก indicator ที่ไม่สำคัญต่อผลการให้ nursing care ออกไป   ทำให้ nursing care guidelines ไม่มีมากข้อจนรกรุงรัง   ผมชื่นชมมากต่อการใช้วิชาการมาเชื่อมต่อกับ KM แบบนี้   มหาวิทยาลัยอื่น ๆ น่าจะได้เรียนรู้วิธีการนี้
         - ชุมชน "ลดการเลื่อนและงดการนัดผ่าตัด" ของ รพ.รามาธิบดี   น่าชื่นชมตรงที่ "คุณเอื้อ" คือรองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ  รศ. พญ. สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์   มีตาแหลมในการเสาะหาทีมแกนนำที่มีความสำเร็จอยู่แล้วมาเป็นทีมเล็ก ๆ ดำเนินการในหน่วยย่อยที่มีความสำเร็จส่วนหนึ่งอยู่แล้ว   โดยมีการดำเนินการที่ใช้วิชาการและข้อมูลสูงคล้าย ๆ ที่ศิริราช   เมื่อเกิดผลสำเร็จในวงแคบ   ก็ชักชวนกันดำเนินการในวงกว้างโดยจะใช้ intranet weblog เป็นเครื่องมือ ลปรร. ภายในองค์กร   กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา  
         - ชุมชนคนเขียนบล็อกและชุมชนสำนักงานเลขานุการคณะของ มน.   เป็นตัวอย่างของการตั้งชุมชนที่ใช้พื้นที่ ลปรร. ทั้งพื้นที่จริงและพื้นที่เสมือน   มน.ใช้บล็อกเป็นเครื่องมือ KM เก่งที่สุดจนได้รับรางวัล KM BIO Award   แม้จะเริ่มมาไม่ถึงปี   แต่ก็เริ่มเห็นผลดีต่อการสร้างความสัมพันธ์แนวราบ
         - ชุมชน Smart Path และชุมชนผู้ดูแลไอทีของ มอ.   ก็มีประเด็นน่าชื่นชมตรง "คุณเอื้อ" ของชุมชน Smart Path (รศ. พญ. ปารมี  ทองสุกใส) มีความสามารถสูงมากในการออกแบบการใช้ KM เป็นเครื่องมือพัฒนาคน  พัฒนางาน  และพัฒนาองค์กร   เป็นการออกแบบในลักษณะที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปเป็นขั้นตอน   จนเวลานี้เข้า phase 3 แล้ว   นอกจากนั้นผมยังติดใจชุมชน Smart Path อีก 2 ข้อคือ  (1) การมีทีม "คุณเอื้อ",  "คุณอำนวย", และ "คุณกิจ" ที่เข้มแข็งมาก   (2) ความสามารถในการตีความปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริง
         ส่วนชุมชนผู้ดูแลไอที   ผมติดใจการที่ชุมชนนี้สร้างความเชื่อถือของผู้บริหารและความยืดหยุ่นของระบบการบริหารงานใน มอ. ที่ยอมรับการเชิญประชุม CoP ทางอีเมล์   แล้วยอมให้เป็นหลักฐานเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาราชการได้

         ที่จริงถ้าจะเขียนประเด็นที่ชื่นชมทั้งหมดจะยาวกว่านี้มาก   ขอให้ถือว่าผมเล่าเฉพาะตัวอย่างความชื่นชมเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับ

จับภาพ UKM 6 (1)

วิจารณ์  พานิช
 7 เม.ย.49
  หาดใหญ่

หมายเลขบันทึก: 24620เขียนเมื่อ 20 เมษายน 2006 13:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:45 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี