คนดีสหเวช Happy Soul : 51 อาจารย์ชิษณุพงศ์ บุตรดี

51 อาจารย์ชิษณุพงศ์ บุตรดี

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  51  ขอแนะนำ 
อาจารย์ชิษณุพงศ์  บุตรดี  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Ajchat

อาจารย์ชิษณุพงศ์  บุตรดี

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่   1  เม.ย.  51
 • สาขาวิชา  รังสีเทคนิค
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 

   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     4  มี.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (1)

สุรเชษฐ์
IP: xxx.28.25.182
เขียนเมื่อ 

(การเอาชีวิตผู้อื่นที่เขาไม่ได้ให้ด้วยใช่เปล่าครับ ; ล้อเล่น)รักษาศีลได้ข้อเดียวก็สุดยอดแล้วครับ อนุโมทนาด้วยครับ