133 ชม. 3,000 กม. กับ UKM ครั้งที่ 6

ขอขอบคุณเจ้าภาพ มอ. เป็นอย่าสูงครับ
UKM (เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 6 (2/2549) เจ้าภาพ คือ ม.สงขลาฯ ระหว่างวันที่ 7 ถึง 8 เมษา 49 ณ โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยผมขอเล่าตั้งแต่ขึ้นรถไปจนถึงลงรถกลับ ...

      1. ขึ้นรถตู้ของมหาวิทยาลัย ณ ม.เก่า (หน้าตู้ ATM) เวลา 7 โมงเช้า วันที่ 5 เมษา 49 โดยมีผู้ร่วมเดินทาง 8 คน คือ ผอ.สมหวัง, พี่แต้ว, พี่ดาว, พี่นุช, พี่พรชัย, พี่สัมพันธ์, สวัสดิ์น้อย และผม เราแวะทานอาหารเช้า (8 โมงครึ่ง) ที่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น และอาหารเที่ยงที่จังหวัดเพชรบุรี (บ่าย 2 ครึ่ง) เข้าพักคืนแรก ที่ อำเภอชะอำ โรงแรมสวนบวกหาด พร้อมทั้งถ่ายภาพริมทะเลตอนเย็นเก็บเป็นที่ระลึกก่อนทานอาหารเย็น โดยได้นัดหมายกันพรุ่งนี้เช้าจะออกเดินทางต่อไปหาดใหญ่ ตอน 8 โมงเช้า

      2. 7 โมงเช้า (วันที่ 6 เมษา 49) ทานอาหารเช้าของโรงแรม (บุฟเฟ่) และพร้อมออกเดินทาง 8 โมงเช้า ถึง อำเภอหาดใหญ่ โรงแรมลีการ์เดนส์ ตอน 6 โมงเย็น ก่อนที่จะถึงเราได้มีการ BAR (Before Action Review) ครั้งที่ 1 กันบนรถ เพื่อเตรียมและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในวันเสวนาวันพรุ่งนี้ ในเวลาเดียวกันนั้นทางตัวแทนผู้บริหารของแต่ละมหาวิทยาลัย และ สคศ. ก็มีกิจกรรม Business Meeting ที่โรงแรม ซึ่งถือเป็นทำเนียบปฏิบัติของ UKM เพื่อการกำหนดหัวข้อ/ประเด็น รวมทั้งเจ้าภาพในการจัดครั้งต่อไป (สำหรับ มมส. มี ผศ.ดร.พิศมัย ศรีอำไพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นตัวแทน ซึ่งท่านได้ขึ้นเครื่องมาถึงหาดใหญ่ตั้งแต่ตอนบ่ายแล้ว)

      3. BAR ครั้งที่ 2 เวลา 2 ทุ่ม ณ ห้องของรองฯพิศมัย โดยท่านได้เรียกให้ทีมเราทุกคนให้ขึ้นไปหารือ พร้อมทั้งดู Presentation ของผอ.สมหวัง ที่จะนำเสนอพรุ่งนี้ ในหัวข้อ "การควบคุมภายใน" และท่านให้ทุกคนเตรียมคำตอบไว้ในใจด้วยว่า "กลับไปแล้วจะไปทำอะไรต่อ" โดยท่านได้กำชับผมเป็นพิเศษว่า กลับไปแล้วต้องเร่งเครื่องเต็มที่ ผมต้องไปเริ่มตั้งกลุ่ม Cop ด้านการประกันคุณภาพ และผมก็รับปากอย่างเบาเบา

      4. BAR ครั้งที่ 3 เวลา 7 โมงครึ่ง วันที่ 7 เมษา 49 ขณะทานอาหารเช้าบุฟเฟ่ของโรงแรม เนื่องจากทีม มมส. ของเรามาไกลและตื่นเต้น ตื่นตัวกันมาก เลยต้องทำ BAR กันหลายครั้ง หลังจากทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปลงทะเบียนเข้าร่วมเสวนาสมาชิกเครือข่ายฯ ณ ห้องเก้าแสน ชั้น 9 ของโรงแรม ซึ่งวันแรกนี้เป็นการนำเสนอ CoP ของแต่ละมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 12 กลุ่ม คือ

เวลา                สถาบัน                   CoP                        ผู้นำเสนอ
9.45-10.05      มข.                       การคลังและพัสดุ       คุณสุนาถ บัวทวน         
10.05-10.25    ม.มหิดล                 แผลและออสโตมี       คุณจุฬาพร ประสังสิต  
10.45-11.05    ม.มหิดล                 เลื่อนนัดผ่าตัด           พญ.เยาวนุช คงด่าน    
11.05-11.25    มมส.                     ควบคุมภายใน           ผอ.สมหวัง เพ็ชร์กลาง  
11.25-11.45    มน.                       คนเขียน Blog           รศ.มาลินี ธนารุณ    
11.45-12.05    มน.                       เลขานุการคณะฯ        คุณอนุวัทย์ เรืองจันทร์  
13.10-13.30    มรมค.                   RMU-KM                 คุณจันทนันท์ วงศ์คำจันทร์
13.30-13.50    มรมค.                   คอมฯเพื่อท้องถิ่น       คุณณัฐพงษ์ พันธ์มณี  
13.50-14.10    มวล.                     คนพัสดุ                   คุณอารี จันทร์คงหอม  
14.10-14.30    มวล.                     คนทำ E-office          คุณประไพ ศรีบุญเอียด  
14.45-15.05    มอ.                       คนคุณภาพพยา-ธิ      พญ.ปารมี ทองสุกใส   
15.05-15.25    มอ.                       ผู้ดูแลระบบไอที         คุณวิภัทร ศรุติพรหม

ภายในเวลา 20 นาที ให้นำเสนอตามหัวข้อที่ได้กำหนดไว้ คือ

      1. พัฒนาการหรือการก่อเกิดของกลุ่ม

      2. Core Business, Core Value และ Key Success

      3. ระบบความสัมพันธ์ของสมาชิก

      4. ความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากภายนอก

      5. ความยั่งยืนของกลุ่ม

      6. ระบบการจัดการความรู้

มีอาจารย์หมอจิตเจริญ จาก มข. เป็นผู้ควบคุมเวลา (ใช้ภาชนะแก้วและปากกาในการเคาะให้สัญญากับผู้นำเสนอ)

เวลา 6 โมงเย็น เจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเย็น และงานเลี้ยงสังสรรค์ ณ ห้องสุริยาศศิน ชั้น 8 คลอเคล้ากับการผลัดเปลี่ยนร้องเพลงคาราโอเกะจากตัวแทนของทุกสถาบัน บรรยากาศเป็นกันเองมาก ถึงแม้สมาชิกแต่ละคนมีความแตกต่างระหว่างอายุกันมาก

      5. เสวนาวันสุดท้าย วันที่ 8 เมษา 49 เริ่มจากการแบ่งกลุ่มเป็น 7 กลุ่ม โดยให้แต่ละกลุ่มอภิปรายในหัวข้อ "การบริหารจัดการ CoP" ซึ่งกลุ่มของผมประกอบไปด้วยสมาชิกจาก มน. มข. มวล. มอ. จากนั้นก็ส่งตัวแทนไปนำเสนอผลการ ลปรร. 5 นาที (ใช้โปรแกรม Free Mind Map นำเสนอ)

      6. AAR (After Action Review) ช่วงนี้ให้แต่ละสถาบันเลือกคุณอำนวย 1 คน, คุณกิจ 1 คน ขึ้นพูด AAR ประมาณคนละ 2-3 นาที ซึ่งผมก็ได้เป็นตัวแทนคุณกิจ ของ มมส. (ตื่นเต้นมากครับ) โดยมีใจความตามหัวข้อที่กำหนด คือ

เป้าหมายของการมาเสวนา

    - เพื่อหารูปแบบการเกิดที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของชุมชนแนวปฏิบัติ

    - เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของชุมชนแนวปฏิบัติ

    - เรียนรู้วิธีการบริหารชุมชนของแต่ละสมาชิกเครือข่าย

ส่วนที่ได้เกินคาดหมาย

    - ได้ตามคาดตามเป้าหมาย และพอได้คำตอบว่าไม่มีวิธีการเกิดชุมชนใดเลยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนของชุมชนแนวปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญ โดยสิ่งที่มีผลมากที่สุด คือ "กระบวนการกลุ่ม"

    - การนำเครื่องมือต่าง ๆ มาใช้ประยุกต์ในการดำเนินงานของการจัดการความรู้ของชุมชนแนวปฏิบัติ เพื่อการประเมินผล เช่น SixSigma, ธารปัญญา เป็นต้น

มีส่วนใดยังได้น้อย

    - รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่มแบบข้ามสายงาน

    - รูปแบบการเชื่อมโยงของกลุ่มกับภายนอก

    - จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มที่เป็นลายลักษณ์อักษร (รายงานประจำปี)

คำแนะนำในการจัด

    ไม่มี

ตัวเองจะกลับไปทำอะไร

    - จัดทำ Proposal จัดตั้งกลุ่มชุมชนประกันคุณภาพ เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อขอการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการดำเนินการกลุ่ม เช่น สถานที่ F2F, ค่าน้ำชากาแฟ เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็จะเริ่มค้นหาคุณกิจชุดนำร่องไปพร้อมกันด้วย

    - จัดทำ "คู่มือการบริหารชุมชนแนวปฏิบัติ" ที่มีแบบแผน ซึ่งอาจจะประกอบด้วยเนื้อหา เช่น รูปแบบการจัดตั้ง การดำเนินการชุมชน วิธีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน การประเมินผล เป็นต้น

      7. ทัศนศึกษา "ตามรอยอารยธรรมสงขลา : เมืองท่าสองทะเล" (13.15-16.30) ดังนี้

      - ชมพิพิธภัณฑ์ วัดมัชภิมาวาส

      - เดินถนนนครนอก-นครใน (ซอยนางงาม)

      - ชิมข้าวเหนียวบอก

      - ชมหาดสมิหลา (ถ่ายภาพกับนางเหงือก, รูปปั้นแมว+หนู)

      ก่อนกลับเข้าโรงแรม ได้แวะส่งทีม มน. ณ สนามบินหาดใหญ่ คงเหลือแต่ทีม มมส. สถาบันเดียวที่ยังไม่เดินทางกลับ เนื่องจากนั่งรถตู้มา

      8. วันที่ 9 เมษา 49 (วันแรกของการเดินทางกลับ) เวลา 2 โมงเช้า Checkout และพร้อมกันที่รถ และไปทานอาหารเช้าแบบชาวหาดใหญ่ ประกอบด้วย มะกุเต๋ (คล้ายกับพะโล้เครื่องหมูตุ๋นยาจีน), ติ่มซัม จากนั้นก็ออกเดินทางหมายไปแวะพักที่จังหวัดประจวบ ระหว่างทางก็แวะซื้อของฝากตลอดทาง เช่น ไข่เค็มไชยา อาหารทะเลแห้ง กล้วยเล็มมือนาง พอตกเย็นทีมงานทุกคน ยกเว้นผม ไปทานอาหายเย็นริมทะเล และก่อนเข้านอนก็ชวนกันไปย่อยด้วยการไปร้องคาราโอเกะของโรงแรม (มีผมเป็นคุณเอื้อ)

       9. วันที่ 10 เมษา 49 ออกเดินทางจากประจวบ เวลา 9 โมงเช้า ถึง มหาสารคาม โดยสวัสดิภาพ 8 ทุ่มตรง

นี้เป็นการไปราชการที่ยาวนานที่สุด และไกลที่สุดตั้งแต่ผมเข้าทำงานที่ มมส.

KPN

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน qa-kamphanatความเห็น (8)

auditor03 msu.
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบคุณ"คุณเอื้อ"มา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะที่เอื้ออำนวยให้เกิดการพบปะและทดลองเสียงกันขึ้น ครั้งหน้าขอเชิญอีกนะค่ะ

Audit 1
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่สรุปได้ชัดเจน  ..แต่เอะ !!!  น่าจะมีอะไรที่ตกหล่นอีกหรือเปล่า หนอ...(ไม่บอก)

kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
ลืมบอกครับว่าได้ซื้อนาฬิกา ยี่ห้อ "ROLEX" ติดไม้ติดมือมาด้วยครับ
kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
ukm ครั้งที่ 7 ม.มหิดลจะเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ "การสื่อสารภายในกลุ่ม cop" อีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า มมส. ต้องเริ่มค้นหากลุ่มที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในกลุ่มที่เป็น best practice
kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
วันที่ 9 เมษา 49 เวลา 2 โมงเช้า ไปทานอาหารเช้าแบบชาวหาดใหญ่ ประกอบด้วย มะกุเต๋ (คล้ายกับพะโล้เครื่องในหมูตุ๋นยาจีน), ติ่มซัม มีพี่ดาวเป็นคุณเอื้อครับ
love u
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

เข้ามาอ่าน  ครั้งแรก  ก้อหนุกดีนะ  มีไรก้อเขียนอีกนะ  จะรออ่าน

IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอเสริม  เรื่อง  บะกุ๊ดเต๋   นะคะ

           พูดถึง  "บะกุ๊ดเต๋" คนที่ไม่เคยกินอาจจะไม่คุ้นลิ้นว่า "บะกุ๊ดเต๋"  มีหน้าตาและรสชาติเป็นอย่างไร

           ซึ่งอันที่จริงแล้วบะกุ๊ดเต๋ ก็คือ อาหารประเภทซุปซี่โครงหมูตุ๋นเครื่องยาจีนที่ขึ้นชื่อของมาเลเซียและสิงค์โปร์ ทานกับข้าวสวยร้อนๆ  จัดว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพชนิดหนึ่งก็ว่าได้ เพราะด้วยตัวของเครื่องยาจีนที่ใส่ลงไปในน้ำซุปนั่นเอง

           สำหรับในเมืองไทยนั้น  ที่หาดใหญ่จะค่อนข้างดัง ในเรื่อง บะกุ๊ดเต๋ ติ่มซำ

           ดิฉันในฐานะ เด็ก หาดใหญ่  ก็ขอนำเสนอ ซะหน่อย อิอิ  ไม่ทราบว่าถูกใจ ลูกทัวร์ รึปล่าวน๊า???

 

kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ "ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม" ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ "บะกุ๊ดเต๋"