ความเห็น 23095

133 ชม. 3,000 กม. กับ UKM ครั้งที่ 6

kpn
IP: xxx.28.35.2
เขียนเมื่อ 
ukm ครั้งที่ 7 ม.มหิดลจะเป็นเจ้าภาพ ในหัวข้อ "การสื่อสารภายในกลุ่ม cop" อีกประมาณ 3 เดือนข้างหน้า มมส. ต้องเริ่มค้นหากลุ่มที่มีรูปแบบการสื่อสารภายในกลุ่มที่เป็น best practice