18 เมษายน 2549(yah)

ติดตั้ง moodle บน linux TLE 7.0

        วันนี้ไดทดลองทำการติดตั้ง moodle บน linux TLE 7.0  ซึ่งขั้นตอนการติดตั้ง moodle บน linux TLE 7.0 จะยุ่งยากกว่า ติดตั้งใน Fedora Core 4 เพราะต้องไปทำการโหลด moodle มาเก็บไว้ใน root ก่อน แล้วทำการแตกไฟล์ ส่วนใน Fedora Core 4 เราสามารถ ใช้คำสั่ง yum install moodle และ yum install moodle-th ได้เลย โดยไม่ต้องไปโหลด moodle มาเก็บไว้ในแฟ้ม

        ก่อนที่เราจะทำการติดตั้ง moodle บน linux TLE 7.0 นั้น เราต้องตรวจดูก่อนว่า เราทำสิ่งเหล่านี้ครบหรือยัง

    ## ติดตั้ง database server ด้วยโปรแกรม Mysql

    ## ติดตั้งโปรแกรม php และที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

    ## ติดตั้ง web server ด้วยโปรแกรม Apache

         หลังจากที่เราสร้างทุกอย่างเรียบร้อยก็ทำการติดตั้ง moodle ได้ตามเอกสาร

        - เอกสารการติดตั้งโปรแกรม moodle บนลินุกซทะเล 7.0

        ซึ่งเมื่อเราทำการติดตั้งมันอาจจะมีปัญหาดังนี้

         1. ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทย คือ ไม่สามารถรับภาษาไทยได้

            - แก้ไขตามเอกสาร การติดตั้ง web serverด้วยโปรแกรม Apache

         2. ไม่ทราบ username และ password ของฐานข้อมูล

           - แก้ไขคำสั่งโดยเข้าไปที่ start -> เครื่องมือ -> เทอร์มินัล แล้วเปลี่ยนคำสั่งจาก

        mysqladmin -uroot create testmoodle (ไม่มี password) เป็น

        mysqladmin -uroot -pmysqldroot create testdatabase (เพิ่ม password)


        สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ได้ที่บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)