รายงานความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2549

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ ปี 2549

การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในวันนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มจังหวัด คือ ป่าเขาลำเนาไพร และชายฝั่งบูรพา โดยการพิจารณาจากกลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้วจึงสรุปภาพรวมเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป โครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมีทั้งหมด....โครงการ (รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขบวนองค์กรชุมชนภาคตะวันออกความเห็น (1)

หวัด
IP: xxx.144.160.245
เขียนเมื่อ 
ผลคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องการกลั่นกรองโครงการ  หากไม่เป็นความลับพอจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่า  การคุยกันในวันที่ 10 พ.ค. เป็นฉันใดนิ