GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายงานความคืบหน้าประจำเดือนเมษายน 2549

ประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถฯ ปี 2549

การประชุมพิจารณากลั่นกรองโครงการในวันนี้ มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 2 กลุ่มจังหวัด คือ ป่าเขาลำเนาไพร และชายฝั่งบูรพา โดยการพิจารณาจากกลุ่มจังหวัดก่อนที่จะเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ แล้วจึงสรุปภาพรวมเพื่อที่จะนำเสนอคณะกรรมการของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนต่อไป โครงการที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรองมีทั้งหมด....โครงการ (รายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบต่อไป)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 24358
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ผลคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างครับเรื่องการกลั่นกรองโครงการ  หากไม่เป็นความลับพอจะเล่าสู่กันฟังได้หรือเปล่า  การคุยกันในวันที่ 10 พ.ค. เป็นฉันใดนิ