รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

  ติดต่อ

  การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษา  

รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

      การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องทันต่อ              การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างแรงจูงใจส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการอ่าน

   -ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรม กระตุ้นและประกวดอย่างสม่ำเสมอ บริการจัดทำ         ห้องสมุดเคลื่อนที่ในบริเวณสถานศึกษาที่พักผ่อน มุมสบายที่มีบรรยากาศเอื้อแก่การเรียนรู้

   -จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ประกวดแข่งขันปริมาณการอ่านและสรุปย่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ลงเล่มกิจกรรม จัดประกวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คัดเลือกระดับชั้นละ 3 คน รับรางวัล

   -จัดป้ายประกาศ รณรงค์ ส่งเสริมการอ่านจากแหล่งสิ่งต่างๆเปิดโลกทัศน์กว้าง

ตอบปัญหาชิงรางวัล

   -ยกย่องบุคคลตัวอย่างยอดนักอ่าน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี

   -ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินงาน / ปรับปรุงแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

หมายเลขบันทึก: 242753, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-07 15:37:41+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#ประเมินผล#สมรรถนะ#ดำเนินงาน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

mena
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะได้ประโยชน์มากนะค่ะ