รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษา

รูปแบบการจัดการให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

      การจัดการความรู้ในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะคนในสถานศึกษาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเห็นความสำคัญของการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องทันต่อ              การเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้

   -สร้างแรงจูงใจส่งเสริมและปลูกฝังทักษะการอ่าน

   -ห้องสมุดโรงเรียนจัดกิจกรรม กระตุ้นและประกวดอย่างสม่ำเสมอ บริการจัดทำ         ห้องสมุดเคลื่อนที่ในบริเวณสถานศึกษาที่พักผ่อน มุมสบายที่มีบรรยากาศเอื้อแก่การเรียนรู้

   -จัดกิจกรรมยอดนักอ่าน ประกวดแข่งขันปริมาณการอ่านและสรุปย่อประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่าน ลงเล่มกิจกรรม จัดประกวดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คัดเลือกระดับชั้นละ 3 คน รับรางวัล

   -จัดป้ายประกาศ รณรงค์ ส่งเสริมการอ่านจากแหล่งสิ่งต่างๆเปิดโลกทัศน์กว้าง

ตอบปัญหาชิงรางวัล

   -ยกย่องบุคคลตัวอย่างยอดนักอ่าน ที่ประสบความสำเร็จในชีวิต เพื่อเป็นต้นแบบและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตามแบบอย่างที่ดี

   -ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินงาน / ปรับปรุงแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ประเมินผล#สมรรถนะ#ดำเนินงาน

หมายเลขบันทึก: 242753, เขียน: 17 Feb 2009 @ 15:10 (), แก้ไข: 07 Jun 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะได้ประโยชน์มากนะค่ะ