โปรดสังเกต listen มีตัวอักษรตัวเดียวกับ silent

เท่ากับว่า เวลาคุณฟัง คุณต้องเงียบ ใช่มั๊ย