การจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองปี 48


                                                                                                                                                                     
สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี     วันที่ 14 มีนาคม  2549
 
24.  เรื่องการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548  

   คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงแรงงานรายงานการจัดระบบแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548  โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

         1. คนต่างด้าวรายงานตัวเพื่อตรวจสอบเอกสาร ท.ร.38/1 จำนวน 1,442 คน และมาประกันตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 1,405 คน และขออนุญาตทำงานแล้ว จำนวน 1,226 คน 

          2.  มีนายจ้าง/สถานประกอบการต่าง ๆ ส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับอัตราค่าประกันตัวคนต่างด้าวเป็นจำนวนมาก ได้แก่ สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย สมาคมประมงจังหวัดสมุทรสาคร  สมาคมการประมงจังหวัดตราด   สภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรม-ราชูปถัมภ์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย  สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งในพื้นที่น้ำจืด สหกรณ์ชาวสวนส้มฝาง จำกัด  ชมรมผู้ประกอบการจังหวัดภูเก็ต  ตัวแทนนายจ้างของสถานประกอบการ  ผู้ประกอบการกิจการสวนกล้วยไม้ และการเกษตรอื่น ๆ ตัวแทนเกษตรอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เป็นต้น โดยเรียกร้องให้มีการลดอัตราค่าประกันตัวคนต่างด้าวจากเดิม 10,000 บาท และ 50,000 บาท คงเหลือตั้งแต่ 1,000-5,000 บาท

         ทั้งนี้  กระทรวงแรงงาน ได้จัดประชุมนายจ้าง/สถานประกอบการต่าง ๆ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2549 เวลา 13.30-16.30 น. โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลตำรวจเอกชิดชัย วรรณสถิตย์) เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  อธิบดีกรมการจัดหางาน  รองอธิบดีกรมการจัดหางาน  ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ผู้แทนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข  ผู้แทนกรมการปกครอง และตัวแทนนายจ้าง/ สถานประกอบการต่าง ๆ ประมาณ 592 คน สรุปผลการประชุมได้ดังนี้

1.  ให้นายจ้าง/สถานประกอบการที่ใช้คนต่างด้าวผิดกฎหมายพาคนต่างด้าวไป  รายงานตัวกับเจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และยื่นขอประกันตัวกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจภายใน 30 มีนาคม 2549 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 และในการยื่นขอประกันตัวขอให้เจ้าหน้าที่ชะลอการเก็บเงินค่าประกันตัวไว้ก่อน สำหรับการขออนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวนั้น ให้นายจ้างพาแรงงานต่างด้าวยื่นคำขออนุญาตทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 มีนาคม 2549 และจะพิจารณาอนุญาต เมื่อได้ข้อยุติในเรื่องค่าประกันตัวคนต่างด้าวแล้ว

2.  ให้มีการตั้งคณะทำงานประกอบด้วยตัวแทนนายจ้างเจ้าของสถานประกอบการที่ร้องเรียน  และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อร่วมกันพิจารณาอัตราค่าประกันตัวคนต่างด้าวที่เหมาะสม แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน 90 วัน
 
หมายเลขบันทึก: 24228เขียนเมื่อ 17 เมษายน 2006 19:18 น. ()แก้ไขเมื่อ 18 พฤษภาคม 2012 02:59 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี