เมื่อตอนสายๆ ของวันนี้ดิฉันได้รับเมล์จาก อาจารย์อภิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ เชิญชวนให้สมัคร Gmail ของ google แถมด้วยโทรศัพท์มาย้ำด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยให้เหตุผลว่า มีพื้นที่ให้บริการมาก และจุดประสงค์ของ อาจารย์ คือ ต้องการส่งวิธีการใช้งาน Google แบบมืออาชีพ ซึ่งเป็น power point และใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะมาให้ เข้าใจว่า คงเห็นว่าเป็นประโยชน์กับการทำงานบริการของสำนักหอสมุด 

บอกจากใจ เราบรรณารักษ์บริการอยากให้มีผู้ใช้บริการที่ใส่ใจกับงานห้องสมุดแบบนี้เยอะๆ จังเลย จะตั้งหน้าตั้งตาสืบค้นข้อมูลมาให้บริการสุดใจขาดดิ้นไปเลย  ก็บางที บรรณารักษ์เราก็พลาดสิ่งดีๆ ที่ผู้ใช้บริการของเราทราบดี ถ้าส่งมาแบ่งปันความรู้ จะทำให้การให้บริการดียิ่งๆ ขึ้นไป และขยายประโยชน์ออกไปสู่วงกว้าง เป็นระลอกคลื่นที่กระจายไปกระทบฝั่งและย้อนกลับมากลางบึงอีกเรื่อยไปไม่สิ้นสุด