ความเห็น 22783

ผู้ใช้บริการ ผู้สนับสนุนห้องสมุด

remember
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
ขอแสดงความคิดเห็นด้วยคนค่ะ  หากห้องสมุดใดมีผู้ใช้ที่คอยให้คำแนะนำหรือเสนอความคิดเห็นดี ๆ จะทำให้บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานมีกำลังใจขึ้นเยอะและจะให้บริการด้วยความเต็มใจยิ่งขึ้นค่ะ  อยากให้ผู้ใช้โดยเฉพาะอาจารย์  หากได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในเรื่องที่อาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญและบรรณารักษ์เป็นผู้ให้บริการสารสนเทศในด้านนั้น ๆ  จะทำให้บรรณารักษ์มีความรู้เฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น และอาจารย์อาจจะได้รับสารสนเทศจากแหล่งที่บรรณารักษ์สืบค้นได้  หากเป็นอย่างนี้จริง ๆ คงดีมากสำหรับคนปฏิบัติงานห้องสมุด