คนดีสหเวช Happy Soul : 44 อาจารย์จุฑาลักษณ์ กองสุข

อาจารย์จุฑาลักษณ์ กองสุข

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  44  ขอแนะนำ 
อาจารย์จุฑาลักษณ์  กองสุข นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Dsc06047

อาจารย์จุฑาลักษณ์  กองสุข

 • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  2  ม.ค. 51
 • สาขาวิชา  กายภาพบำบัด
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 4 งดเว้นการพูดเท็จ  พูดคำหยาบ  พูดส่อเสียด  พูดเพ้อเจ้อ
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต
  *รักษาศีล  5  ครบทุกข้อค่ะ

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   23  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)