บล็อกนี้โดนบังคับให้เปิด ต่อไปต้องเริ่มเขียนเรื่องงานสื่อโสตทัศนศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีอะไรดีๆ มาเล่าสู่กันฟัง โปรดรอ