17 เมษายน 2549(yah)

ติดตั้ง moodle บน Fedora Core 4

        - ทดสอบการติดตั้ง moodle บน Fedora Core 4 ด้วยคำสั่ง

  • yum install moodle
  • yum install moodle-th

        ซึ่งจะได้ moodle 1.5.3 ติดตั้งอยู่ที่ /var/www/moodle (อย่าลืมสร้าง database ด้วย) ส่วนเอกสารการติดตั้งโปรแกรม moodleนี้พี่วิภัทรจัดทำยังไม่เสร็จ อยู่ระหว่างทดสอบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่

        เจอปัญหาเมื่อทำการทดสอบบนเครื่องที่มีเลข ip 192.168.2.228 คือ database ยัง error อยู่ (Error: Database connection failed.)

        - ติดตั้งและทดสอบ moodle บน LinuxTle 7.0 ดาวน์โหลดเอกสรวิธีการติดตั้งที่

      เจอปัญหาคือ  เมื่อเราเข้าไปดูแฟ้ม var ปรกฎว่าไม่มีแฟ้มชื่อ www จึงทำให้เราเข้าไปจัดการสร้าง directory ชื่อ var/www/html/test ไม่ได้ แล้วทดลองแก้ปัญหาโดยการสร้างแฟ้มชื่อ www ใน var มันสามารถสร้างได้ แต่มันจะไม่มีอะไรในแฟ้มนี้เลย

  - จัดทำเอกสารการติดตั้ง linux fedora core 4

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (0)