clinical tracer ช่วยค้นหาสิ่งดีๆ และโอกาสพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย

จะต่อยอดจากบันไดขั้นที่ 1 หรือจะขอรับรอง HA ก็ได้ประโยชน์

          Clinical Tracer หรือตัวตามรอยทางคลินิก คือสภาวะทางคลินิกที่ใช้ติดตามประเมินคุณภาพในแง่มุมต่างๆ  สภาวะคลินิกเหล่านี้อาจจะเป็น โรค หัตถการ ปัญหาสุขภาพ หรือกลุ่มเป้าหมายก็ได้ 

          การตามรอยคุณภาพให้ครอบคลุม ควรดูทั้งในด้านกระบวนการดูแลผู้ป่วยหรือกระบวนการทำงานในเรื่องนั้น, กระบวนการพัฒนาคุณภาพ และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ เช่น การพัฒนาบุคลากร ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ สิ่งแวดล้อม ระบบยา การทำงานกับชุมชน เป็นต้น  (สรุปแล้วคือสามารถตามรอยได้ในทุกองค์ประกอบของมาตรฐานโรงพยาบาล)

          เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2548 ผมได้ไปบรรยายเรื่องมาตรฐานใหม่และ clinical tracer ให้ทีมงานของ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช  ได้รับคำถามเกี่ยวกับ clinical tracer มาหลายข้อ จึงได้นำมา update ข้อมูลเอกสารแนวทางการใช้ประโยชน์จาก clinical tracer เพื่อให้ผู้สนใจศึกษาครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Hospital Accreditationความเห็น (0)