ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน


ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                                                          

                                                   ผันสู่วิถีใหม่  ในฐานไทย

                                       บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เชิญโรงเรียนต้นแบบ(แกนนำ) ประกอบด้วย โรงเรียนสตรีสวรรค์  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์และโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดนิทรรศการผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทยฯ ปี 2552 ณ อาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่ 6  กุมภาพันธ์ 2552 ที่ผ่านมา  โดยมีคณะที่ปรึกษาประสานงาน อพ.สธ. ผอ.เพ็ญศรี พืชพันธ์  ผอ.ประสพศรี เตมียบุตร และคุณชนันต์ติณณ์ เทียนทอง เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่ ให้เกียรติเป็นวิทยากร

       สำหรับงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งนี้ กำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-25  ตุลาคม 2552 ณ สวนสัตว์เปิด

เขาเขียว จังหวัดชลบุรี ใช้ชื่องานว่า การประชุมวิชาการนิทรรศการ ผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนถือเป็นนวัตกรรมใหม่ใช้ธรรมชาติเป็นสื่อและใช้แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกำกับ เริ่มต้นศึกษาจาก ธรรมชาติแห่งชีวิต  สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว  ประโยชน์แท้แก่มหาชน  และผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย  

 Concept ของงานเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยน การพัฒนาด้วยวิธีการใหม่ๆแต่ยังคงความเป็นไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาไทย

แนวทางการจัดนิทรรศการ

1.       ศึกษาความเป็นไทย วิถีไทย ภูมิปัญญาไทย เพื่อใช้อ้างอิง

2.       รวบรวมฐานข้อมูลชุมชน

-          ความเป็นชุมชน

-          วิถีชุมชน

-          ภูมิปัญญาชุมชน

3.       รวบรวมฐานข้อมูลโรงเรียน   

-          ความเป็นโรงเรียน

-          วิถีโรงเรียน

-           ภูมิปัญญาโรงเรียน  

 4.    รวบรวมผลการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

5.   วิเคราะห์ศักยภาพ และจินตนาการเห็นคุณของศักยภาพงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

6.   จัดทำแผนการผันสู่วิถีใหม่ในฐานไทย บนฐานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม ได้รับป้ายพระราชทานสนองพระราชดำริงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในปี 2548  และเกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่นอนุรักษ์สรรพสิ่งสรรพชีวิต  ด้วยไวพจน์แห่งจิตสำนึกของเยาวชนในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นเกียติบัตรที่ 1 ยังไม่มีสถาบันการศึกษาใดพัฒนาไปสู่เกียรติบัตรที่ 2 ซึ่งเป็นเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย ...การดำเนินงานสวนพฤกษศาตร์โรงเรียนในขั้นนี้ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจขององค์กรทั้งคณะ ทั้งทางด้าน
ผู้บริหาร  บริหารงานด้วยคุณธรรม  ครูปฏิบัติงานด้วยความเบิกบาน  โรงเรียนประหยัดเกิดประโยชน์สูงสุด  นักเรียนมีธรรมะ  มีปัญญารู้จักระเบียบของงานและของใจตน ฯลฯ 
     
อย่างไรก็ตาม  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม  ยังคงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนต่อไป  เพื่อก้าวไปสู่เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่กระแสปูทะเลย์มหาวิชชาลัย   เพราะนอกจากจะสร้างความตระหนักให้นักเรียนมีจิตสำนึกในด้านคุณธรรมแล้วยังช่วยส่งเสริมด้านกายภาพ  ชีวภาพและระบบนิเวศน์ช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย   

             

         ความเห็น (3)

รบรวนใครช่วยอธิบายวิธีการเขียนฐานโรงเรียนบทที่2

ขอบคุณค่ะ

ขอให้โรงเรียนจินดาวิทยาคาร2ชนะ

สู้ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

เอาใจช่วยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง