อมตวาจาปัญญานันทภิกขุ

พรชัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
อมตวาจาปัญญานันทภิกขุ

คนที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้น

ล้วนแต่เป็นคนที่รู้จักเอาชนะตัวเอง

...ข่มใจตัวเองไว้ได้ทั้งสิ้น

คนเรา...จะเป็นอะไรได้สำเร็จย่อมอยู่ที่การกระทำ

ไม่ใช่เป็นเพราะใครมาทำให้เราเป็น

ถ้าท่านปรารถนาจะเป็นใหญ่

...จงตั้งต้นจากจุดน้อยไปก่อน

ถ้าท่านต้องการสร้างตึก...จงคิดถึงรากตึกเสียก่อน

ถ้าตึกมีความสูงเท่าใด...รากมันก็ต้องลึกไปเช่นกัน

การสร้างตนก็เป็นเช่นนั้น

รากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่ความอ่อนน้อมถ่อมตน

...ความเชื่อฟัง  และ...ความมีวินัย นั่นเอง

 

                                        อมตวาจาปัญญานันทภิกขุ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมแห่งการเรียนรู้ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

"รากของความยิ่งใหญ่อยู่ที่ความอ่อนน้อมถ่อมตน" และส่วนที่สูงสุดของต้นไม้คือยอดไม้ ยิ่งแสดงถึงความอ่อนโยนพริ้วไหวเช่นกันค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอน้อมนำอมตวาจานี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับ