1.   

กล่าวต้อนรับแขกก่อนเริ่มพีธี

      กราบสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน   ดิฉัน......ให้เกียรติเป็นพิธีกรในวันนี้ และทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานฌาปนกิจศพ  คุณแม่สวาท ภู่นพคุณ  ซึ่งจะเริ่มประชุมเพลิงในเวลา 17.00 น.(สิบเจ็ดนาฬิกาตรง เป็นต้นไป)

      ในการประชุมเพลิง  ขอให้ท่านผู้มีเกียรติ ขึ้นประชุมเพลิง  ตามลำดับต่อจากพระคุณเจ้า  โดยขึ้นบันไดด้านหน้าของเมรุ  และลงบันไดทางด้านซ้ายและขวา  เพื่อรับของที่ระลึก

       สำหรับห้องน้ำท่านสามารถใช้ได้  ทุกศาลาสวดพระอภิธรรมศพตรงบริเวณ ด้านข้าง   สามารถใช้ได้ทั้งชายและหญิง   จึงขอเรียนให้ทราบ

    การประชุมเพลิง คุณแม่สวาท  ภู่นพคุณ  ในวันนี้  จะขอเรียนเชิญญาติและท่านผู้มีเกียรติที่จะทอดผ้าบังสุกุล   โดยแจ้งให้ทราบไว้    ก่อนล่วงหน้าตามลำดับดังนี้

1. ขึ้นทอดผ้าบังสุกุล  ร่วมกัน 3 ท่าน  ดังนี้

        -  นางประมวล   รัตนาภิรมย์

        -  นางสมบุญ    มั่นวิชาชาย

        -  นายประเวศ   มอญถมยา 

2.    พันตำรวจโทปรีชา  ไชยกูล

3.    นายมนูญ   เย็นภักดี

4.    นายธานินทร์ มุดาปกรณ์  อดีตผู้อำนวยการอาวุโส สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

      ธนาคารแห่งประเทศไทย

5.    นายไพรัช  กรบงกชมาศ    ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

       ขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุล และ เป็นประธาน จุดเพลิง  เป็นลำดับสุดท้าย

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

ประวัติย่อ

 

         คุณแม่สวาท ภู่นพคุณ  เป็นบุตรีของ  คุณตาชิต และคุณยายผาด   มอญถมยา เกิดเมื่อวันที่  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2462   ที่กรุงเทพมหานคร  บริเวณบ้านที่อยู่ในอดีต  ปัจจุบันถูกสร้างเป็นศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร  ได้รับการศึกษาอ่านออกเขียนได้ตามสภาพของการศึกษาสมัยนั้น  และได้รับการอบรมเลี้ยงดูเอาใจใส่อย่างดีจากคุณยายผาด   อีกทั้งคุณแม่ยังได้รับการฝึกฝนด้านอาชีพเป็นช่างเจียระไนพลอย   ร้านละแวกบ้านหม้อ  นอกจากนี้คุณแม่ยังมีความสามารถในการประกอบอาหาร จนเป็นที่ยอมรับของบรรดาลูกหลาน และญาติๆ ทั้งหลาย

             เมื่อถูกเวนคืนที่ดิน   คุณแม่ได้ย้ายมาอยู่กับคุณแม่ผาดและ พี่สาว   ซึ่งเป็นบ้านพักราชการ  ของกรมทางหลวงแผ่นดิน  และได้ประกอบอาชีพช่วยคุณแม่ผาดค้าขาย  เนื่องจากท่านเป็นคนใจเย็นโอบอ้มอารีเอื้อเผื่อแผ่ จึงมีเพื่อนฝูงและผู้ที่เคารพมากมาย

             คุณแม่สวาทและคุณพ่อเลื่อน   ภู่นพคุณ   มีบุตรธิดา  5 คน ได้แก่

  1. นายวันชัย   ภู่นพคุณ
  2. นางสะสม  จันทร์งาม
  3. นางสาวกรวิกา  ภู่นพคุณ
  4. นายธานี  ภู่นพคุณ (บวชหน้าไฟ)
  5. นางนันทกา  มลศรีวัฒน์

         คุณแม่สวาทเป็นตัวอย่างที่ดีของลูก  ประกอบอาชีพด้วยความมานะอดทน ได้อบรมสั่งสอนลูก ๆ ทุกคนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมตั้งแต่เล็ก ๆ  อบรมสั่งสอนลูกๆ ให้รู้จักทำงานช่วยตัวเอง ไปจนถึงกิจการบ้านเรือนตลอดจนการประกอบอาหารและเย็บปักถักร้อย  คุณแม่เป็นคนขยันขันแข็งมาก  แม้อายุจะมากแล้วก็ตามยังช่วยดูแลบ้านและร้านค้ากับลูกสาว  แม้จะถูกลูก ๆ  ห้ามปราม แต่ก็ยังให้คำปรึกษาและเสนอแนะสิ่งที่ดีๆจนกิจการเจริญก้าวหน้ามาด้วยดี

      นอกจากนี้คุณแม่ยังเป็นคนใจบุญสุนทาน  ตักบาตรทุกวัน และจะสวดมนต์เป็นเวลานา

ก่อนนอนมิได้ขาด   ถ้ามีโอกาสเกี่ยวกับงานบุญ  คุณแม่   จะให้ลูกๆ พาไปร่วมกิจกรรมนั้นเสมอไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดที่แสนไกลสักเพียงใดก็ตาม

       เมื่อวันพฤหัสที่  22  มกราคม  พ.ศ. 2552  เวลา 8.30 น. คุณแม่เริ่มมีอาการหายใจไม่ปกติ 

ลูกๆ จึงได้นำส่งโรงพยาบาลลาดพร้าว  เพื่อให้แพทย์รักษาอาการ   แต่หัวใจของท่านก็เริ่มเต้นอ่อนลง และก็ได้สิ้นลมหายใจไปอย่างสงบ

      รวมอายุคุณแม่ได้  88 ปี

 

 

3.

 

คำไว้อาลัยของลูกๆ

 

        การจากไปของคุณแม่บังเกิดเกล้าของลูกอย่างไม่มีวันกลับในครั้งนี้  แม้จะเป็นการจากไปตามกาลเวลา เป็นธรรมดาของโลกก็ตาม  แต่ยังความอาลัยรักให้เกิดแก่ลูก ๆ ทุกคนจนสุดจะกล่าวได้  ในพระคุณอันท่วมท้นของท่านที่ดีต่อลูกๆ  ที่ได้เสียสละ มานะ อดทนเลี้ยงดูพร่ำสอน ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรม ให้การศึกษาแก่ลูกอย่างสมบูรณ์  จนทำให้ลูก ๆทุกคนสามารถต่อสู้ชีวิต ได้เป็นอย่างดีมาจนถึงทุกวันนี้

      ลูกทุกคนต่างมีความภูมิใจในตัวของคุณแม่  ตั้งแต่เกิดก็เห็นแต่คุณแม่ประกอบคุณงามความดีบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม  ทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์เป็นประจำทุกวันมิได้ขาด

         ด้วยอำนาจพระคุณของ พระพุทธ   พระธรรม   พระสงฆ์    ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่คุณแม่ของลูก ๆ  ได้ประกอบไว้แล้วแต่เยาว์วัยจนถึงอายุขัย 88 ปี  และด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่

ลูก ๆ ทุกคนของคุณแม่ได้ร่วมกันบำเพ็ญไว้  ทั้งก่อนและหลังวันที่คุณแม่ถึงแก่มรณกรรม  จนถึงวันนี้  จงดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่  ได้ไปสู่สรวงสวรรค์ชั้นฟ้าเทอญ

                                                                       จากลูก ๆ

 

 

 

4.  เชิญร่วมไว้อาลัย

 

เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณแม่สวาท ภู่นพคุณ เป็นครั้งสุดท้าย  ขอเชิญเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน  ได้ร่วมกันยืนขึ้นเพื่อเป็นการไว้อาลัย 1 นาที   เรียนเชิญ......

ขอบคุณ

     

 

 

 

 

 

 

 

5.

     โอกาสนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านแขกผู้มีเกียรติขึ้น ทอดผ้าบังสุกุล  และมหาบังสุกุล

ตามลำดับดังนี้

1.  ขอกราบเรียนเชิญ

        -  นางประมวล   รัตนาภิรมย์

        -  นางสมบุญ    มั่นวิชาชาย

        -  นายประเวศ   มอญถมยา 

-  ทั้งสามท่านร่วมกัน   ทอดผ้าบังสุกุล  1 ผืน  .......ขอกราบเรียนเชิญ  

-  กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  1 รูป

 

2.   ขอกราบเรียนเชิญ

     พันตำรวจโทปรีชา  ไชยกูล

-   ทอดผ้าบังสุกุล .......ขอกราบเรียนเชิญ  

-  กราบนิมนต์พระคุณเจ้า  ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  1 รูป

 

3.   ขอกราบเรียนเชิญ

      นายมนูญ   เย็นภักดี

-    ทอดผ้าบังสุกุล .......ขอกราบเรียนเชิญ  

-    กราบนิมนต์พระคุณเจ้า ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  1 รูป

 

4.    ขอกราบเรียนเชิญ

       นายธานินทร์ มุกดาปกรณ์ อดีตผู้อำนวยการอาวุโสสาขาภาคตะวันออกฉียงเหนือ

       ธนาคารแห่งประเทศไทย

-    ทอดผ้าบังสุกุล .......ขอกราบเรียนเชิญ  

-   กราบนิมนต์พระคุณเจ้า  ขึ้นพิจารณาผ้าบังสุกุล  1 รูป

 

5.    และ ขอกราบเรียนเชิญ

       นายไพรัช  กรบงกชมาช   ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม

 -      ขึ้นทอดผ้ามหาบังสุกุล และ เป็นประธาน จุดเพลิง

-     กราบนิมนต์พระครูสุจิตวิมล เจ้าอาวาสวัดบึงทองหลาง ประธานฝ่ายสงฆ์  ขึ้นพิจารณาผ้ามหาบังสุกุล   

 

 

 

 

คำกล่าวขอบคุณของคณะเจ้าภาพ

 

          การจัดงานฌาปนกิจศพ คุณแม่สวาท ภู่นพคุณ ในวันนี้   คณะเจ้าภาพขอกราบขอบพระคุณท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างสุดซึ้ง  ที่ได้เห็นทุกท่านให้เกียรติมาร่วมทำบุญฌาปนกิจศพคุณแม่ตลอดมาที่ได้ตั้งสพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบึงทองหลาง  นับตั้งแต่วันพฤหัสที่

22  มกราคม 2552  ได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดบึงทองหลาง  ได้เห็นท่านเสียสละเวลามาร่วมเป็นเจ้าภาพ  ฟังสวดพระอภิธรรมทุกคืนที่ผ่านมา   ลูกๆ และญาติพี่น้องของคุณแม่ทุกคนจะขอรำลึกถึงพระคุณของทุกท่านตลอดไป และยินดีรับใช้ในกิจการงานของท่านในโอกาสข้างหน้าด้วยความยินดียิ่ง   หากการต้อนรับขาดตกบกพร่อง ประการใด    หรือไม่ทั่วถึง    ก็ต้องขอกราบอภัยมา ณ ที่นี้ด้วย   และสำหรับท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด   ขอให้เดินทางกลับด้วยความปลอดภัยทุกเส้นทาง  

       ดังนั้นจึง ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายอีกครั้งหนึ่ง

      

                                                                                   กราบขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน                                                                      

                                                                                จากลูก ๆหลานญาติพี่น้องของคุณแม่สวาท