ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (1)

RCSD เป็นสมบัติที่มีค่าของชาติ

ชื่นชมศูนย์วิจัย : RCSD (1)


       RCSD ย่อมาจาก Regional Center for Social Science and Sustainable Development (http://rcsd.soc.cmu.ac.th/) สังกัดคณะสังคมศาสตร์  มช.   ขณะนี้ ดร. ชยันต์ วัฒนภูติ เป็น ผอ.   เป็นศูนย์วิจัย พัฒนา บัณฑิตศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ ที่น่าชื่นชมมาก   เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก ทั้งในเอเซีย ยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย   จุดเน้นคือภูมิภาคลุ่มน้ำโขง  
      มหาวิทยาลัยที่ต้องการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยควรศึกษา กำเนิด พัฒนาการ และการจัดการของศูนย์นี้    มช. ควรหาวิธี “เสริมคุณค่า” (capitalize) ของความสำเร็จของศูนย์นี้ ขึ้นไปอีก
วิจารณ์ พานิช
๑๓ เมย. ๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)