เทคนิคการสอนภาษาไทย

เทคนิคการสอนภาษาไทย

เทคนิคการสอนภาษาไทยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

        เทคนิคหลากหลายลีลาภาษาไทย   เป็นรูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ที่นางรัตติกาล  ประยงค์เพ็ชร ครูต้นแบบสาขาภาษาไทย คิดค้นขึ้น จนทำให้ที่ได้รับรางวัลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2545  (สกศ.)  ซึ่งขั้นตอนการสอนประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้

1. ปลุกใจให้เริงร่า   เป็นขั้นเตรียมความพร้อมที่จะให้นักเรียนอยากเรียนรู้เรื่องใหม่ในชั่วโมงนั้นๆ  ซึ่งการปลุกใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เช่น การนำเพลง  เกม นิทาน  มานำเข้าสู่บทเรียนจะทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนาน และพร้อมที่จะเรียนรู้

2.  ดึงเนื้อหามาสัมพันธ์  เป็นการนำเสนอเนื้อหาเดิมเชื่อมโยงมาสู่เนื้อหาใหม่ ที่ต้องการให้นักเรียนเรียนรู้

3.  บูรณาการหลากหลาย   เป็นการจัดการเรียนรู้ที่นำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นแกน แล้วดึงกลุ่มสาระอื่นๆเข้ามาเชื่อมโยงในเนื้อหาที่เรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆ  เช่น ศิลปะ  คณิตศาสตร์ ฯลฯ 

4.  สรุปสิ่งที่ได้เป็นเกมต่างๆ   เป็นการนำเนื้อหาที่เรียนรู้ไปแล้วให้นักเรียนสรุปเนื้อหาที่ครูสอนไปแล้ว  โดยใช้เกมมาประกอบในการสรุปเนื้อหา เป็นการเล่นอย่างมีความรู้นั่นเอง

5.  เด็กสร้างชิ้นงานตามศักยภาพ   เป็นการนำเสนอเนื้อหาที่นักเรียนเรียนรู้ว่านักเรียนเข้าใจเนื้อหามากน้อยเพียงใด โดยทำในรูปหนังสือเล่มเล็ก  นิทานหน้าเดียว  หนังสือสามมิติ ฯลฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#เทคนิคการสอนภาษาไทย

หมายเลขบันทึก: 238344, เขียน: 29 Jan 2009 @ 12:57 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 15:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

เขียนเมื่อ 

มาทักทายครับ

พอดีลูกชายมีปัญหาภาษาไทยครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณฤทธิชัย

ที่บอกว่ามีปัญหาภาษาไทย เป็นอย่างไรคะ ช่วยอธิบายหน่อยค่ะ เผื่อว่ามีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้