คำที่เขียนขัดแย้งกัน (คอมพิวเตอร์ vs อินเทอร์เน็ต)

จากหัวข้อ "คำที่เขียนขัดแย้งกัน"

ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับความสงสัย

จากคำว่า Computer และ Internet ... ตรงจุด ter ของทั้งสองคำ

Computer มีคำทับศัพท์ว่า คอมพิวเตอร์ ... ter = เตอร์

Internet มีคำทับศัพท์ว่า อินเทอร์เน็ต ... ter = เทอร์

ทำไม ราชบัณฑิตยสถานจึงเลือกใช้คำทับศัพท์คำแรกเป็น ต.เต่า อีกคำเป็น ท.ทหาร ?

 

 

แหล่งอ้างอิง

รุ่งกานต์ มูสโกภาส.  "ผิด ๆ ถูก ๆ ใช้ศัพท์คอมพิวเตอร์" , วารสาร Internet Magazine. 8, 86 (กันยายน 2546) : หน้า 77 - 82.

เอกสารประกอบการอภิปราย เรื่อง การบัญญัติศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ของราชบัณฑิตยสถาน

เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน.  http://www.royin.go.th (27 ม.ค.2552).

 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการบัญญัติศัพท์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลำดับ รายชื่อ ตำแหน่ง
1. ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์ ประธานกรรมการ
2. นาย บุญเกิด ธรรมวาสี กรรมการ
3. ผศ.ดร.สุดาพร ลักษณียนาวิน กรรมการ
4. รศ.ดร.กิดานันท์ มลิทอง กรรมการ
5. ผศ.ดร.ยุพาพรรณ หุ่นจำลอง กรรมการ
6. นาย สุธีระ อริยะวนกิจ กรรมการ
7. นาย พลากร จิรโสภณ กรรมการ
8. ผู้แทนบริษัท ทศท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(นาย สมศักดิ์ มงคลลาภกิจ, นางสาว วิไล ปัญจขจรศักดิ์)
กรรมการ
9. ผู้แทนกระทรวงคมนาคม
(นาง ภาวสุทธิ์ จึงอนุวัตร, นางสาว อัมพร ชาตบุษยมาส)
กรรมการ
10. ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย
(นาย กิตติพงษ์ เมฆวิจิตรแสง, นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน, นายธนา ตั้งสิทธิ์ภักดี
กรรมการ
11. ผู้แทนสมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย
(รศ.ดร.ประสิทธิ์ ฑีฆพุฒิ)
กรรมการ
12. ผู้แทนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
(นาง สุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์, ดร.บุญเรือง เนียมหอม)
กรรมการ
13. ผู้แทนสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(นางสาว ประดิษฐ์ ศิริพันธ์, ดร.ประณต บุญไชยอภิสิทธิ์)
กรรมการ

 

 

บันทึกที่เกี่ยวข้องกัน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีการศึกษา..เท่าหางอึ่งความเห็น (13)

เอก
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

มาเรียนรู้ด้วยคนครับ..

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ คุณเอก :)

เขียนเมื่อ 
  • นั่นสิคะอาจารย์ เพราะเขียนคำว่า อินเทอร์เน็ตทีไร ถูกหาว่าเขียนผิดทุกที
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ขอเสนอเป็นคำไทยๆ

อินทเนตร ถ้าเป็นสำเนียงเหนือๆ ก็ อินต๊ะเนตร

อิๆ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ naree suwan ... ให้เหตุผลของความถูกต้องได้เลยครับ

อ้างบันทึกผมก็ได้นะครับ อิ อิ :)

เขียนเมื่อ 

หุ หุ "อินต๊ะ" ... นามสกุลของคนเหนือเยอะมาก ครับ อิ อิ :)

เขียนเมื่อ 

ติดตามอ่านต่อครับ ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

บทสุดท้ายตามที่ตั้งใจไว้แล้วครับ ท่าน ผอ.บวร :)

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์

  • ตามมาอ่านสาระดีที่ควรรู้ แต่ไม่รู้นะคะ
  • ว่า อินเทอร์เน็ต  กับ คอมพิวเตอร์ นั้นใช้แตกต่างกันอย่างไร
  • ขอบคุณนะคะ ^_^
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ น้องคุณครู เทียนน้อย :) ...

เขียนเมื่อ 

แฟนบันทึกคุณ Wasawat ค่ะ ตามมารับความรู้ด้วยคนค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเช่นกันครับ คุณ Sila Phu-Chaya :)

เขียนเมื่อ 

นั่นไง ตัวอาจารย์นพลักษณ์ ๙ Sila Phu-Chaya มาเยี่ยมบันทึกนี้แล้วนี่นา ... เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2552 ;) ... แล้วยังสงสัยอีกอ่ะ ... จ๊าก ๆ 555

หมายเลขบันทึก

237944

เขียน

27 Jan 2009 @ 14:56
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 20:13
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ดอกไม้: 1, ความเห็น: 13, อ่าน: คลิก