การรับรองคุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษา


อ้างอิงจาก http://www.human.msu.ac.th/noom/index.php?name=news&file=readnews&id=18

ก.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การสอนภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) ของภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกระทรวงวัฒนธรรม หลักสูตร กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) นับเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ตอบสนองความต้องการการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนและการวิจัยภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศของผู้สอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา และเป็นหลักสูตรพื้นฐานเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษและศิลปทางภาษา ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป


หมายเลขบันทึก: 236377เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2009 19:48 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 พฤษภาคม 2012 21:43 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี