คนดีสหเวช Happy Soul : 34 นางสาวกัลยา อยู่รัศมี

34 นางสาวกัลยา อยู่รัศมี

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  34  ขอแนะนำ 
นางสาวกัลยา  อยู่รัศมี  นะคะที่ตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img_2286

นางสาวกัลยา  อยู่รัศมี

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์ครั้งแรก เมื่อ    15  ก.ค. 2545
 • ตำแหน่ง  คนงานห้องทดลอง
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 4 งดเว้นจากการพูดเท็จ  คำหยาบ  พูดส่อเสียด  หรือพูดเพ้อเจ้อ


   

                                    นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                     26  ม.ค. 52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)