ลูกเสือเขาไม่จับมือขวา ยื่นซ้ายมาจับมือกันมั่น

มือขวาไว้เคารพกัน มือขวาไว้เคารพกัน

ยื่นซ้ายออกมาพลันจับมือ จับมือ

จับมือนั้นหมายถึงมิตรคนสนิทที่เรานับถือ

ยิ้มด้วยเวลาจับมือ ยิ้มด้วยเวลาจับมือ

เพราะพวกเราคือลูกเสือด้วยกัน

      บทเพลงนี้หลายคนคงเคยร้องมาแล้วโอกาศในการใช้ที่เหมาะสมคือการอยู่ค่ายพักแรมในวันแรกช่วงเวลาการนันทนาการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือคุ้นเคยการทำความเคารพแบบลูกเสือและสร้างความคุ้นเคยกันในหมู่ลูกเสือและเป็นเกมแข่งขันกันเพื่อความสนุกสนาน

กิจกรรม

1)วิทยากรนำโดยพาลูกเสือร้องเพลงพร้อมกัน

2)ขั้นสาธิตท่าทางโดยการจับคู่ ทำวันทยหัตถ์พร้อมกับร้องเพลงเมื่อร้องเพลงจบให้ลูกเสือเปลี่ยนคู่แล้วแสดงท่าทางประกอบเพลงเหมือนเดิม เปลี่ยนคุ่ไปเรื่อยๆจนกว่าวิทยากรจะเหนื่อน(ฮา)

3)ขั้นกิจกรรมแข่งขันเป็นระบบหมู่ เข้าแถวตอนลึก กติกาการเล่นให้ลูกเสือแสดงความเคารพพร้อมแสดงท่าทางเริ่มจากคนที่หนึ่งจับมือกับคนที่สอง คนที่สองหันไปจับมือกับคนที่สาม คนที่สามหันไปจับกับคนที่สี่.........จนถึงคนสุดท้ายแล้ววิ่งไปหัวแถวแสดงท่าทางจับมือกับคนที่หนึ่ง ทำด้วยความรวดเร็วหมู่ใดทีมใดทำจนกระทั่งคนที่หนึ่งได้กลับมาอยู่หัวแถวดังเดิมให้พร้อมกันร้องไชโยดังๆและนั่งลงจะเป็นทีมผุ้ชนะ กิจกรรมง่ายๆแบบนี้ก็จะทำให้ ได้เพื่อน  เถื่อนธาร การสนุก สุขสม บรรลุตามเจตนารมย์ของการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ หรือจะประยุกต์การสวัสดีในการฝึกอบรมกับค่ายอื่นๆก็ได้เพื่อละลายพฤติกรรมและสร้างกลุ่มสัมพันธ์