เตรียมจัดประชุมวิชาการ มข.ปี 2552 ช่วง 29-30 มค 52


เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ มข.ประจำปี 2552

วันที่ 13 มกราคม 2552  เวลา 15.00 น.

สำนักบริหารการวิจัย จัดประชุมคณะทำงาน เพื่อวางแผนในการจัดประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2552

หัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ที่จะจัดขึ้น

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2552  ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

Mv13jan1

แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ นำเสนอการเตรียมงานประชุมวิชาการ มข. ปี 2552

Mv13jan2

กำหนดการอย่างย่อ

วันแรก (วันที่ 29 มกราคม 2552)

·        ช่วงเช้า

o       ลงทะเบียน

o       พิธีเปิดงาน โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

o       ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการพัฒนาชนบทอีสาน  โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

o       ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ มหาวิกฤติของไทยกับกระบวนทัศน์ใหม่ในการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี

·        ช่วงพักกลางวัน (ชมนิทรรศการ / โปสเตอร์ผลงานวิจัย)

·        ช่วงบ่าย

o       เป็นการนำเสนอผลงานของนักวิจัย โดยแบ่งเป็น 2 หัวข้อตามกลุ่ม และแบ่งห้องย่อยเป็น 7 ห้อง ได้แก่

§         หัวข้อที่ 1 สุขภาวะชุมชน

·         ห้องที่ 1 ความมั่นคงทางอาหาร

·         ห้องที่ 2 การพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพ

·         ห้องที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

·         ห้องที่ 4  สังคมภูมิปัญญา/องค์ความรู้ท้องถิ่น/เศรษฐกิจพอเพียง/เศรษฐกิจชุมชน

·         ห้องที่ 5 การเรียนรู้ตลอดชีวิตการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่น

·         ห้องที่ 6 สิทธิมนุษยชนและชุมชนเข้มแข็ง /การเมืองและการปกครองภาคประชาชน

 

§         หัวข้อที่ 2 พลังงานชุมชน

·          ห้องที่ 7

  • ช่วงหลังเสร็จสิ้นการนำเสนอแต่ละห้อง มีการมอบวุฒิบัตรและรางวัลแก่ผู้เสนอผลงาน

วันที่ 2  (วันที่ 30 มกราคม 2552)

·        ช่วงเช้า 

o       ลงทะเบียน และชมนิทรรศการ ผลงานภาคโปสเตอร์

o       รับฟังการอภิปราย ในหัวข้อ ทางรอดของชุมชนไทยภายใต้มหาวิกฤติแห่งสยาม

§         วิทยากร อาทิ

·         พ่อบุญเต็ม ชัยลา  ปราชญ์ชาวบ้านอีสาน

·         ผศ.ชาญชัย ลิมปิยากร ที่ปรึกษาฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส

·         คุณปัญญา ปุลิเวคินทร์ หัวหน้าศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติพิพิธภัณฑ์ชีวิตพอเพียง

·         นายพีระพล พัฒนพีระเดช นายกเทศฯขอนแก่น

§         ดำเนินรายการโดย คุณนาถยา  แวววีรคุปต์

·        ช่วงบ่าย

o       ฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายเฉลิมเกียรติ  แสนวิเศษ  เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษฯ โครงการพระราชดำริ

·        ปิดการสัมมนา

 

ขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมชมนิทรรศการ ผลงานวิจัย ของนักวิจัยทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในครั้งนี้

หรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://ora.kku.ac.th

ขอบคุณค่ะ

หมายเลขบันทึก: 235030เขียนเมื่อ 13 มกราคม 2009 18:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:09 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

ไปให้กำลังใจด้วยนะครับ

ออตขึ้นเวทีนี้ด้วย แต่ยังไม่รู้กำหนดการณ์ว่าขึ้นวันไหนแน่ ๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี