เว็บเซอร์วิสคืออะไร

เว็บเซอร์วิส soa web services xml

อินเทอร์เน็ตได้ทำให้การสื่อสาร ข้อมูลระหว่างมนุษย์เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและสะดวก ซึ่งได้มีผลกระทบต่อหลายวงการ อย่างเช่น ในการศึกษานั้น ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาสิ่งต่าง ๆ ได้จากสื่ออิเลคทรอนิกส์ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่านอินเตอร์เน็ต ในการทำธุรกิจ ทำให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ พันธมิตรคู่ค้า ตลอดจนลูกค้า มีการสื่อสารและทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาอาชีพใด การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันระหว่างองค์กรนั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาองค์กรต่าง ๆ มักจะประสบปัญหาจากการทำงานร่วมกันโดยใช้แอพพลิเคชันต่างๆ ที่ถูกพัฒนามาจากหลากหลายแพลตฟอร์ม หลากหลายระบบปฏิบัติการ หลากหลายภาษา และถึงแม้ว่าองค์กรต่างๆ สามารถที่จะเชื่อมต่อแอพพลิเคชันต่างๆ เข้าด้วยกันได้ แต่การทำเช่นนั้นก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง และมีความซับซ้อนมาก ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้มีความต้องการมาตราฐานกลาง เพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันองค์กรง่าย และรวดเร็วมากขึ้น มาตราฐานกลางนั่นก็คือเว็บเซอร์วิส

เว็บเซอร์วิส (Web Services) เป็นการ "บริการ" ที่เป็นระบบซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการทำงาน ระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่าย โดยที่ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งก็คือภาษาเอกซ์เอ็มแอล (XML) ตัวอย่างเช่น การบริการในการเช็คราคาหุ้นของตลาดหุ้นหลาย ๆ ที่และอ่านข่าวจากแหล่งข่าว ๆ หลายที่โดยให้เฉพาะข่าวของบริษัทที่ผู้ขอใช้บริการสนใจ ผู้ให้บริการเว็บเซอร์วิสหนึ่งอาจจะเป็นผู้ขอบริการเว็บเซอร์วิสอื่น ยกตัวอย่างเช่น เว็บเซอร์วิสที่ให้บริการข้อมูลก่อนการซื้อขายหุ้น อาจจะเป็นผู้ขอใช้บริการของเว็บเซอร์วิสที่ให้บริการการให้ข่าว

ถึง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีอื่นอย่างเช่น DCOM และ RMI ที่ทำให้โปรแกรมและโปรแกรมสามารถคุยกันได้  แต่เทคโนโลยีเหล่านี้มีข้อจำกัดในส่วนของแพลตฟอร์มหรือภาษาที่โปรแกรมจำเป็น จะต้องใช้ตรงกัน ในทางตรงกันข้าม เว็บเซอร์วิสทำให้โปรแกรมที่พัฒนาด้วยภาษาที่แตกต่างกันหรือพัฒนาบนแพลตฟอร์ มที่แตกต่างกันสามารถคุยกันได้  ความสามารถของเว็บเซอร์วิสที่ทำให้โปรแกรมต่างภาษาต่างแพลตฟอร์มต่างอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์คุยกันได้นั้น เป็นจุดแข็งของเว็บเซอร์วิส ที่สามารถจะเชื่อมบริการหลายๆอันเข้าด้วยกัน แนวความคิดนี้ได้ถูกนำมาวางแผนและนำเสนอมาตรฐานที่จะทำให้เว็บเซอร์วิส ติดต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่น การใช้เอกสารภาษา WSDL (Web Services Description Language) ซึ่งเป็นภาษา XML ประเภทหนึ่ง WSDL (Web Services Description Language) ที่มาอธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสซึ่งเปรียบเสมือนการอ่านคู่มือการใช้งาน โปรแกรมนั่นเอง แต่ทว่ามีข้อแตกต่างกันตรงที่ไม่เฉพาะมนุษย์เท่านั้นที่สามารถเข้าใจคู่มือ นั่น โปรแกรมที่สามารถอ่านเอกสารภาษา XML เข้าใจสามารถที่จะเข้าใจเอกสาร WSDL ได้เช่นกัน ซึ่งจากคุณสมบัตินี้ช่วยทำให้การเรียกใช้เว็บเซอร์วิสเป็นไปได้อย่าง อัตโนมัติ

นอก จาก XML จะถูกใช้ในการเป็นภาษาในการอธิบายการเรียกใช้เว็บเซอร์วิสแล้ว XML ยังเป็นภาษาที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลระหว่างผู้ให้บริการและผู้ขอใช้การบริ การเว็บเซอร์วิส รูปแบบของข้อมูล XML ที่ใช้ในการติดต่อนี้เรียกว่าSOAP (Simple Object Access Protocol) เนื่องจากข้อมูลที่ติดต่ออยู่ในรูปแบบ XML ทำให้โปรแกรมต่าง ๆ สามารถติดต่อกันได้ ถึงแม้ว่าอาจจะถูกพัฒนาและเรียกใช้บนแพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน หรือใช้ภาษาที่แตกต่างกันในการพัฒนา ทั้งนี้เนื่องจาก XML เป็นภาษาอักขระ (text) ซึ่งระบบปฎิบัติการทุกระบบสามารถเข้าใจ นอกจากนี้การที่ XMLมีแท๊ก (tag) และรูปแบบโครงสร้างที่อธิบายข้อมูลด้วยตัวมันเอง ทำให้การเข้าใจและการจัดการข้อมูล SOAP messages นั้นสามารถทำได้โดยโปรแกรมและช่วยทำให้การติดต่อระหว่าง ผู้ให้บริการและผู้ใช้เว็บเซอร์วิสเป็นไปได้อย่างอัตโนมัติ

แต่ อย่างไรก็ตามเว็บเซอร์วิสไม่จำเป็นจะต้องส่งข้อความในรูปแบบ SOAP เท่านั้น หากเป็นซอฟต์แวร์ที่ส่งข้อมูล XML โดยใช้ Internet Protocol จะถือว่าเป็นเว็บเซอร์วิสเช่นเดียวกัน แต่จะอยู่ในประเภท REST Web Service

เนื้อหาของบันทึกปรากฎโดยผู้เขียนคนเดียวกัน (อ กานดา) ที่

http://chatpong.exteen.com/20050814/entry-1

http://gotoknow.org/blog/krunapon/14438


 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน XML Web Services Tips & Troubleshootingความเห็น (1)

บอส
IP: xxx.68.105.71
เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณมากครับ สำหรับบทความดีๆ :D