พุทธสถิติ : กรณีศึกษาการเชื่อมโยงสถิติศาสตร์กับพุทธศาสตร์


การเชื่อมโยงสถิติศาสตร์กับพุทธศาสตร์

พุทธสถิติ

: กรณีศึกษาการเชื่อมโยงสถิติศาสตร์กับพุทธศาสตร์

แสงเทียน อยู่เถา

บทคัดย่อ

                 สถิติศาสตร์มีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสตร์ในหลาย ๆ กรณี จากการศึกษาพบว่าแนวคิดทางพุทธศาสตร์ทั้งไตรลักษณ์ ไตรสิกขา อริยสัจ 4 ก็เป็นเรื่องที่ครอบคลุมหลาย ๆ หลักการทางสถิติศาสตร์ ทั้งเรื่องการคิดคำนวณแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจาย การแจกแจงแบบปกติ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม การวัดค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร ปัจจัยทางสถิติต่อตัวแปรที่ทำการศึกษา แนวคิดหลักของสถิติพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การคิดคำนวณค่าในสมการถดถอย การพยากรณ์ทั้งอนุกรมเวลา และการใช้สมการถดถอยในการพยากรณ์ ก็เป็นเรื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับแนวคิดทางพุทธศาสตร์ได้ทั้งสิ้น ทั้งจุดประสงค์หลักหรือเป็นหมายของศาสตร์ทั้งสองก็มีลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกัน แนวคิดเรื่องกรรม เรื่องทุกข์ ทางพุทธศาสตร์ รวมถึง ไตรพิธลักษณะคือการเปลี่ยนแปลงไปตามกฏความจริงสามประการ และอนิจจตา ก็เป็นความเชื่อมโยงของพุทธศาสตร์ต่อสถิติศาสตร์ ที่น่าทำการศึกษาต่อไปในอนาคต

 

 

หมายเลขบันทึก: 234610เขียนเมื่อ 11 มกราคม 2009 13:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 04:30 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (1)

อยากทราบว่า ผลสุดท้ายของอนิจจตา และสถิติศาสตร์ จบลงอย่างไร ความไม่รู้จัดพอเป็นคำตอบที่สุดของมนุษย์เช่นเดิม

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี