สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานของหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประจำเดือนพฤศจิกายน  2551

 

 

          -  จัดประชุมผู้บริหารระดับต้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2551

       -  ประชาสัมพันธ์จัดเตรียมโครงการสัมมนาพัฒนาพัฒนาองค์การ รุ่นที่ 3 

ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551

       -  ปฐมนิเทศนิสิตฝึกงาน รุ่น 2  จำนวน 14 คน วันที่ 4 พฤศจิกายน 2551

ณ ห้องประชุมทองจันทร์

       -  ทำหนังสือตอบรับนิสิตฝึกงาน 2 ฉบับ

       -  สรุปรายชื่ออาจารย์แพทย์ไปราชการต่างประเทศเดือน ตุลาคม 2551

       -  สรุปการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2551 จาก Blue slip

       -  ร่วมกิจกรรมลอยกระทง ในโครงการคลองสวยน้ำใส จากใจมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรขึ้น ในวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2551 ระหว่างกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตร ณ โถง ชั้น 1 อาคารคณะแพทยศาสตร์, ปล่อยปลา ณ คลองหนองเหล็ก และปลูกต้นลีลาวดี ณ บริเวณด้านข้างหอพักนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ในช่วงเย็นมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       -  ร่วมจัดสวนแห่งความสุข ครั้งที่ 8 “เทียนเจลหรรษา 

ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2551 ณ สวนหน้าห้องยาชั้น 1  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

       -  เป็นคณะกรรมการตรวจนับเงินทอดผ้าป่าสามัคคี

       -  ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี 9,999  กอง  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รายได้สมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะภาคเหนือตอนล่าง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2551

       -  ประชุมเตรียมความพร้อมงานปีใหม่คณะแพทยศาสตร์  2552

ในวันที่  17  พฤศจิกายน 2551

       -  ดำเนินการประชาสัมพันธ์ โครงการบุคลากรดีเด่น/หน่วยงานดีเด่น

       -  ออกหนังสือรับรองต้นสังกัดและรับรองความประพฤติให้กับแพทย์ที่จะลาศึกษาต่อในปี 2552 จำนวน 12 ราย  22 ฉบับ 

       -  จัดบอร์ดแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

       -  จัดทำจุลสาร โทรโข่ง HR”

       -  จัดทำใบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีกับบุคลากรที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

       -  แจ้งเวียนคำสั่งมหาวิทยาลัยและหนังสือที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ จำนวน 33 ฉบับ

       -  ดำเนินการเรื่องขอรับทุนอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากร จำนวน 1 ราย

         

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 233953เขียนเมื่อ 7 มกราคม 2009 17:54 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มิถุนายน 2012 23:29 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท