ก่อนออกเดินทางล่องปักษ์ใต้ในวันนี้ คิดถึง gotoknow อันเป็นเสมือนยาเสพติดของหัวใจทำให้ต้องมานั่งเขียนบันทึกประจำวันในเวลาอันสมควร บันทึกนี้เป็นการวางแผนเพื่อล่องปักษ์ใต้ ดังนี้

10 เม.ย. - เดินทางออกจากที่พัก ถึงเพชรบุรี

11 เม.ย. - เดินทางจากเพชรบุรีไปจังหวัดชุมพร

             - ซื้อผ้าเตรียมแจกให้ผู้สูงอายุเท่าที่ความสามารถเล็กๆจะมีอยู่

12 เม.ย. - ไปตลาดสดชุมพร เตรียมซื้อของให้แม่ทำกับข้าว

13 เม.ย. - ไปวัดทำบุญตามประเพณี

14 เม.ย. - ตั้งใจจะไปเลือกตั้ง สว.

            - เดินทางไปจังหวัดสงขลา

15 เม.ย. - ไปร่วมทำบุญประจำปี

            - ..................................

            - ..................................

18 เม.ย. - อาจเดินทางไปชุมพรเพื่อเลือกตั้ง กรณี ที่เลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้

19 เม.ย. - เลือกตั้ง / เดินทางกลับปทุมธานี

การตั้งโปรแกรมล่วงหน้านี้ เป็นการนำเอาทักษะกำหนดการในงานต่างๆ มาใช้กับการดำเนินชีวิตครับผม