คุณค่าแห่งงาน

งานแห่งชีวิต
     งานทำให้ชีวิตมีคุณค่า หน้าที่การงานทำให้ได้เข้าอบรมการสร้าง Blog เพื่อการจัดการความรู้ งานให้โอกาสฉันเรียนรู้สิ่งใหม่ เพื่อเติมเต็มชีวิตให้มีคุณค่าและความหมาย งานทำให้ได้เพื่อนร่วมงานหลากหลาย งานคือชีวิต ชีวิตมีคุณค่าเพราะงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กระหายใคร่รู้ความเห็น (1)

ภีรตา
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ