วันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้งานบล็อก

โดยมีวิทยากรคือ ดร.จันทวรรณ น้อยวัน

อาจารย์สอนดีมากค่ะ

กดที่นี้

แก้ไขแล้วค่ะ